vrijdag 23 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Protest tegen bezwaarprocedure in vakantie
Gepubliceerd: 2008-08-25
door: Stadsredactie JvSEen bezwaarperiode die midden in de vakantie valt is bij de huurders van woningen van twee dreven in Overvecht en de fracties van SP en GroenLinks in het verkeerde keelgat geschoten.

Bewoners van de Bostondreef en de Ottawadreef kregen op 24 juli bericht over een aan corporatie Portaal verleende vergunning om hun woningen te kunnen verkopen. Bezwaar aantekenen was mogelijk tot zes weken na dagtekening van de brief en dat was 16 juli.

Volgens de SP en GroenLinks is de gemeenteraad al vaker geconfronteerd met klachten dat de periode waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen onder meer bouwplannen en vergunningen midden in de vakantieperiode viel. Het college beloofde even vaak beterschap.

De brief die de bewoners ontvingen was een afschrift van de officiële vergunningverlening aan Portaal door de gemeente en daarmee vrijwel onleesbaar voor een niet-ambtenaar. De bewoners waren op geen enkele andere manier van de verkoop van hun woningen op de hoogte gesteld.

Inmiddels hebben de bewoners die niet op vakantie waren een bezwaarschrift ingediend over de handelwijze van gemeente en Portaal. En tegen het feit dat er 81 sociale huurwoningen aan de reguliere huur worden onttrokken.

SP en GroenLinks spreken van een zeer onwenselijke gang van zaken en hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w. De fracties willen ook weten hoeveel sociale woningen er op deze manier uit de stad gaan verdwijnen.© 2007-2012 AllesoverUtrecht