vrijdag 23 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Stadsstrand: overleg doet wonderen
Gepubliceerd: 2008-08-01
door: Stadsredactie JvS



Het stadsstrand in Oog in Al kan tot en met 2011 ‘s zomers open blijven. Dat is het resultaat van het eerste gesprek dat plaats heeft gevonden tussen de exploitant van het strand, twee buurtbewoners die problemen hadden met het strand en de gemeente, die de vergunning afgaf voor het strand.

De twee buurtbeweners hadden al eerder geprobeerd om met de gemeente en burgemeester Wolfsen in gesprek te komen maar dat
was niet gelukt. Ze zagen zich daarom genoodzaakt om naar de rechter te stappen, die vaststelde dat de gemeente de vergunning ten onrechte had verleend. Hier dreigde exploitant Sidney Rubens de dupe van te worden want hij kreeg deze week te horen dat het strand binnen twee weken dicht moest.

Het bezwaar van de buurtbewoners was overigens niet zo zeer gericht tegen het strand, als wel tegen de feesten die er gegeven worden. Die zouden overlast in de buurt veroorzaken.

Op initiatief van Leefbaar Utrecht besloten PvdA, CDA en VVD samen met de stadspartij tot een reddingspoging. Dat resulteerde vrijdag in een gesprek tussen wethouder Tymon de Weger (de ander leden van het college van b en w zijn er niet) met exploitant Rubens en de twee buurtbewoners.

De afspraken die tijdens het gesprek gemaakt zijn houden in dat het strand twee jaar eerder dicht gaat dan in de verstrekte vergunning was vastgelegd. De gemeente en de exploitant hebben met elkaar afgesproken dat ze voor na 2011 een alternatieve locatie gaan zoeken.

Verder gaat het strand voortaan om middernacht dicht, worden er maximaal vijf evenementen per jaar georganiseerd en houdt de exploitant zich strikt aan de geluidsnormen. Het parkeren bij evenementen wordt goed geregeld en omwonenden worden geïnformeerd waar zij met klachten terecht kunnen. De betrokken partijen zien op basis van deze afspraken af van de lopende dan wel verdere juridische procedures.

Ze hechten er ook aan op te merken dat juridische stappen voorkomen hadden kunnen worden als er eerder een persoonlijke afspraak gemaakt was tussen hen en leden van het college van b en w. Daarmee geeft de gemeente toe niet juist gehandeld te hebben door geen gesprek met de twee buurtbewoners aan te gaan.



© 2007-2012 AllesoverUtrecht