vrijdag 23 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Wedstrijd voor vogelvriendelijker straten
Gepubliceerd: 2008-08-18
door: Stadsredactie JvS

Een mooi voorbeeld van een vogelvriendelijke straat, de Korte Koestraat in hartje stad.

Een mooi voorbeeld van een vogelvriendelijke straat, de Korte Koestraat in hartje stad.

Het gaat niet goed met de vogels in Utrecht. De stad barst weliswaar van de duiven, maar andere traditionele stadsvogels als mussen, mezen en gierzwaluwen zijn er steeds minder. De huismus staat zelfs op de landelijke rode lijst van bedreigde vogels. Alleen met de merels schijnt het wat beter te gaan.

De terugloop van het aantal stadsvogels is overigens geen typisch Utrechts verschijnsel. Gitty Korsuize van de gemeente legt uit dat het ontbreken van nestruimte in stedelijke gebieden het probleem is. Door het bouwbesluit mogen er nauwelijks spleten in huizen en andere panden aanwezig zijn. Daarom is er voor veel vogelsoorten geen geschikte nestruimte meer te vinden. Ook het feit dat veel mensen hun tuinen bestraten maakt de stad minder aantrekkelijk voor vogels.

De gemeente heeft daarom een wedstrijd uitgeschreven om straten en tuinen vogelvriendelijker te maken. Straten waarvan een aantal bewoners gezamenlijk voor 30 augustus een plan indient voor het verbeteren van de leefomgeving voor vogels maken kans op geld voor de uitvoering van dat plan. Ook ideeën om straatgenoten enthousiast te maken voor het verbeteren van de leefsituatie voor vogels, zoals het houden van een vogeltelling of de organisatie van een parkdag, kunnen meedingen naar de prijs en de titel ‘de meest vogelvriendelijke straat in Utrecht’.

Een bestaand voorbeeld van een project dat mee zou kunnen dingen naar de prijs is de organisatie van een vogeltjesdag. Rondom het Hamersplantsoen in Hoograven is een bewonersgroep actief met veel aandacht voor het groen en de vogels in de buurt. Eind februari organiseerde deze groep een vogeltjesdag: buurtgenoten van alle leeftijden werden uitgenodigd voor een knutselmiddag met een natuur-educatief tintje. Gezamenlijk werden vogelhuisjes gemaakt, versierd en opgehangen. Ook was er een spel, waarmee bewoners zelf met een verrekijker vogels in de buurt konden spotten en zo de vogelsoorten in hun omgeving konden leren kennen. De bewonersgroep zorgde voor alle materialen, de locatie en koffie en thee.

Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te verzinnen, zoals het gezamenlijk aanleggen van geveltuintjes met vogelvriendelijk groen. Wethouder Robert Giesberts reikt die prijs voor het beste initiatief in het najaar uit.

Informatiemateriaal over het project Vogelvriendelijke Straat is verkrijgbaar bij de wijkbureaus, bibliotheken en milieupunten in de stad en op de website van de Vogelvriendelijke Straat. Wie meer wil weten kan bellen met 030-2860000 of mailen naar vogelvriendelijkestraat@utrecht.nl.

Deelnemen aan de wedstrijd kan nog tot uiterlijk vrijdag 29 augustus. Plannen kunnen tot die datum gemaild worden naar vogelvriendelijkestraat@utrecht.nl of per post naar het Projectmanagementbureau (PMB), Gemeente Utrecht, postbus 8406, 3503 RK Utrecht, onder vermelding van ‘De vogelvriendelijke straat’.© 2007-2012 AllesoverUtrecht