zaterdag 18 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


[ANALYSE] Grote gevolgen uitspraak fly-over
Gepubliceerd: 2008-12-21
door: Stadsredactie WdH

Boven een doorsnede van een fly-over op het 24-Oktoberplein, onder die van een tunnel.

Boven een doorsnede van een fly-over op het 24-Oktoberplein, onder die van een tunnel.

Als de rechtbank deze week een streep zet door de bouw van een fly-over op het 24 Oktoberplein vallen de ontwikkelingen in het Stationsgebied stil en raakt Utrecht miljoenen euro´s aan rijksbijdragen kwijt. Dat althans was de inschatting van de gemeente Utrecht eind vorig jaar.
 
De gemeente zette toen de risico’s op een rij van het niet bouwen van de fly-over tussen de Martin Luther Kinglaan en de Weg der Verenigde Naties. Allereerst zou de gemeente contractbreuk plegen met het Rijk omdat de A2 wordt verlegd op voorwaarde dat het gemeentelijk wegennet wordt aangepast. Ook pleegt Utrecht contractbreuk met het Rijk over de uitvoering van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) en loopt daardoor een bijdrage van 15 miljoen euro mis. Het niet bouwen van de fly-over betekent ook het niet nakomen van de contracten met de partners in het Stationsgebied (Jaarbeurs en Corio) over de bereikbaarheid van het gebied. De gemeente schatte eind vorig jaar in dat alle projecten in het Stationsgebied waarvoor nog geen onherroepelijke bouwvergunning is, hierdoor zouden kunnen stilvallen.
 
Saillant detail: op dit moment is er voor geen enkel project in het Stationsgebied een onherroepelijke bouwvergunning verleend, zelfs niet voor de gebouwen waarvoor het Muziekcentrum al grotendeels is gesloopt.
 
De uitvoeringskosten van de fly-over bedragen 28 miljoen euro. De bouw had al gestart moeten zijn. Aan voorbereidingskosten en vertraging is de gemeente al minimaal een paar miljoen euro kwijt, maar vragen over de exacte kosten werden nog niet beantwoord.
 
Namens omwonenden maakte Kees van Oosten bezwaar tegen de aanleg, omdat bewoners nog meer last zouden krijgen van vervuilde lucht. De zaak werd door de rechter twee keer aangehouden voor advies. De adviesrapporten steunden grotendeels de conclusies van Van Oosten dat de gemeentelijke cijfers over de verkeersintensiteit en de luchtkwaliteit niet klopten.
 
Binnen de Utrechtse politiek lijkt er steeds minder steun voor de bouw van de fly-over. Iedere partij heeft daar verschillende argumenten voor. Niemand van de woordvoerders uit de coalitie wil duidelijkheid verschaffen over de politieke consequenties als de rechter de bouw van de fly-over verbiedt. GroenLinks wilde aanvankelijk een tunnel, maar verloor die strijd tijdens de coalitie-onderhandelingen in 2006. De gemeente liet op verzoek van de gemeenteraad eind 2007 een onderzoek instellen naar een tunnel. De tunnelvariant was 15 miljoen duurder en haalde ook toen geen meerderheid.
 
Op dit moment lijkt een aantal partijen binnen de coalitie van PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie er minder moeite mee te hebben als de fly-over door de rechter wordt afgeschoten. Het CDA heeft ernstige bezwaren tegen de compartimentering van de stad. Als de fly-over het niet haalt zal dat consequenties hebben voor het daadwerkelijk uitvoeren van het opdelen van de stad in vijf taartpunten, die onderling voor auto’s niet met elkaar verbonden zijn. Het CDA heeft problemen met de economisch negatieve gevolgen voor de ondernemers in de binnenstad. Arena Consulting maakte een rapport over deze gevolgen. De omzetdaling voor de binnenstad ondernemers zou minder zijn dan anderhalf procent. Arena is eigendom van Hans Haarsma die in Utrecht ook als externe hoofd is van de afdeling die het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU) heeft opgesteld waarin de compartimentering wordt voorgesteld. De PvdA lijkt een voordeel te zien in het mogelijk afblazen van de fly-over: er komt dan minder verkeer richting binnenstad en daarmee ook minder luchtvervuiling.
 
GroenLinks is nooit voor de fly-over geweest en zal de tunnel opnieuw op de agenda zetten. Alleen voor de ChristenUnie ontstaat een groot probleem rond de geloofwaardigheid van de eigen wethouder Tymon de Weger. De positie van De Weger staat al onder druk door tal van verloren rechtszaken. Hij blijft bijvoorbeeld weigeren een eigen meetnetwerk neer te zetten om de Utrechtse lucht te monitoren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben wel een eigen meetnetwerk. De SP kondigde vorige week aan dan maar zelf metingen te laten uitvoeren, nu de stad het niet zal doen. Het is de vraag of het beleid van De Weger van de afgelopen jaren nog wordt gesteund.
 
Nu de politieke steun voor de fly-over binnen de coalitie om meerdere redenen gering lijkt, zou het voor De Weger kunnen meevallen. Simpelweg omdat te veel partijen er voordeel bij hebben als de rechter de bouw van de fly-over afschiet. Aan de andere kant, de coalitie kan er niet omheen dat de gemeente zelf heeft aangegeven op drie punten contractbreuk te plegen en 15 miljoen BOR-geld mis te lopen als de fly-over er niet komt.
 
De oppositie zal op die punten zwaar inzetten om de coalitie daaraan te herinneren. Gezien het feit dat Van Oosten vaak heeft gewezen op de in zijn beleving povere onderbouwing van het bouwplan, daarin gesteund door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), kan de wethouder onmogelijk wijzen op het feit dat je rechtszaken kan winnen en verliezen.
 
De uitspraak van de Utrechtse rechtbank over de fly-over op het 24 Oktoberplein komt sowieso voor de kerst. Ingewijden schatten de kans op een voor de gemeente positieve uitspraak laag in.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht