vrijdag 21 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


[UPDATE] Hoog Catharijne dijt verder uit
Gepubliceerd: 2008-12-02
door: Stadsredactie, Jos van Sambeek en Wouter de Heus

In het Stationsgebied zijn weer twee nieuwe gebouwen opgedoken. Althans, op de maquette die Corio heeft laten maken van de toekomstige bebouwing van het Vredenburg en de Catharijnesingel. De nieuwbouw die al eerder gepland was lijkt groter uit te vallen dan tot nu toe bekend.

Dat blijkt uit foto’s die de website Bouwput Utrecht maakte van de fraaie maquette. Hierop is goed te zien hoeveel extra ruimte de nieuwbouw gaat innemen en wat dat betekent voor de kwaliteit van de omgeving. Dinsdagavond mogen gemeenteraadsleden tijdens een besloten bijeenkomst een blik werpen op de mini-Madurodamversie van het nieuwe Hoog Catharijne.

Waarschijnlijk worden ze verrast door de twee nieuwe gebouwen, die in eerdere plannen niet voorkwamen. Zo komt er flink hoge nieuwbouw tegenover Dixons op de hoek Vredenburg / Achter Clarenburg en naast V&D aan de Rijnkade. Dat laatste gebouw doet slechts voor een deel denken aan de beloofde plintbebouwing, die bedoeld was om lelijke gevels in het Stationsgebied te camoufleren.

Dat het langgerekte en kleurrijk geblokte gebouw op de plek waar nu nog auto’s Hoog Catharijne doorkruisen er zou komen was al bekend. Dat geldt ook voor de nieuwbouw op de plek van het huidige Peek & Cloppenburg. Maar het enorme complex, met binnenin een verhoogde daktuin, ziet er veel groter uit en lijkt veel meer van het Vredenburgplein af te snoepen dan verwacht. Bovendien moet het verkeer over de Catharijnesingel onder een meer dan honderd meter lange tunnel door, terwijl eigenlijk iedereen van dergelijke sociaal onveilige onderdoorgangen af wil.

Met de felle kritiek hierop, zoals geuit in de vorige bespreking in de raadscommissie is blijkbaar niets gedaan. Datzelfde geldt ook voor de nieuwe looproute op de begane grond tussen het Vredenburgplein en het Centraal Station via de Stationsstraat. Die ziet er niet aantrekkelijk of overzichtelijk uit. De situatie blijft dus zoals die nu is: na winkelsluiting omlopen via het Smakkelaarsveld of het Moreelsepark. Of langs de gesloten winkels in Hoog Catharijne, als dat in de toekomst nog mogelijk blijft.

Overigens blijft het vreemd dat het gemeentebestuur tot op heden volhoudt dat de huidige plannen voldoen aan de uitslag van het referendum in 2002 over de vernieuwing van het Stationsgebied. De bevolking koos toen voor een ‘verruimd’ model, waarin geen 44 meter hoog Muziekpaleis voorkwam, geen bibliotheek op het Smakkelaarsveld, geen aanzienlijke verkleining van het Vredenburgplein en geen meer dan honderd meter lang gebouw boven de open te graven Catharijnesingel. De huidige plannen lijken sprekend op het ‘compacte’ model met veel nieuwe bebouwing, dat afgewezen werd door een grote meerderheid van de deelnemers aan het referendum.

Komende maandag is er in het Projectbureau Stationsgebied (ingang rechts naast de Mediamarkt in Hoog Catharijne) om 19.30 uur een zogenoemde consultatie-avond over de plannen met de Catharijnesingel. Iedereen is welkom.

Tot slot: De vaart is uit de herontwikkeling van het Stationsgebied, voor zover die er ooit in heeft gezeten. De start van de bouw van het winkel- en woongebouw van Corio is steeds uitgesteld omdat de gemeente nog geen beslissing heeft genomen op de ingediende bezwaarschriften. Corio is ook nog steeds in afwachting van de ondertekening van de contracten tussen de gemeente en de ontwikkelaar voor de realisatie van het winkelgebied in Leidsche Rijn Centrum. Corio is daarin partij omdat zij eigenaar wordt van de winkels, een zoenoffer van het vorige college om vaart te houden in de ontwikkeling van het Stationsgebied.

Verder is de gunning van de bibliotheek op het Smakkelaarsveld vertraagd, de aanleg van kabels en leidingen loopt inmiddels al flink uit en de ondertekening van de contracten voor de bouw van een bioscoop, een hotel en een casino op het Jaarbeursterrein is doorgeschoven naar 2009. Het definitieve ontwerp van de Catharijneknoop (zie foto maquette) zou dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook dat is doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Al met al heeft 2008 niet de vaart gebracht die vooraf werd beloofd. Op een half gesloopt Muziekcentrum en de verkeerschaos rond het Smakkelaarsveld na, is de aanpak van het Stationsgebied vooralsnog een papieren tijger.

De redactie van Allesoverutrecht is regelmatig in gesprek met verantwoordelijk wethouder Harm Janssen over de ontwikkelingen in het gebied. Ook over het feit dat de informatievoorziening over het voor de stad zo belangrijke project moeizaam verloopt. Maar het stadsbestuur kiest er ook nu weer voor om dinsdagavond eerst de politiek vertrouwelijk te informeren, zonder pers, en de bevolking op maandag 8 december. Wij hebben er daarom voor gekozen de gemeente niet om commentaar te vragen over dit artikel. Dat krijgen wij toch niet voordat de raad is geïnformeerd. De bevolking moet zich kennelijk baseren op de informatie van de imagosite CU2030 en de gemeentelijke informatieavond, alvorens de media hun rol kunnen spelen.

Wie op de hoogte wil blijven van wat er in het Stationsgebied gaat gebeuren kan het beste naast Allesoverutrecht ook de uitstekende website Bouwput Utrecht in de gaten houden. Daarop zijn nog veel meer foto’s te zien van de maquette.

Overigens meldde wethouder Harm Janssen na het lezen van dit artikel dat hij het zeer op prijs had gesteld als hem wel om commentaar was gevraagd. Verder benadrukte hij het belang van goede communicatie en zegde hij toe daar scherp op toe te zien.

Links:
Bouwput Utrecht
CU2030 (gemeente)
Nieuw Hoog Catharijne (Corio)

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht