zaterdag 25 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Alles plat langs 1e Polderweg?
Gepubliceerd: 2008-12-06
door: Stadsredactie WdH

Mooi plaatje? Dat vindt Allesoverutrecht ook! Langs de 1e Polderweg bij Fort De Klop staan nu nog 59 Amerikaanse populieren te ruisen in de wind. Dat duurt niet lang meer, want ze staan allemaal op de gemeentelijke vellijst. Net als alle overgebleven populieren langs de Koppeldijk bij Lunetten.

De dienst Stadswerken wil al deze 75 populieren omzagen omdat ze gevaarlijk zouden zijn. De bomen zijn niet meer in een goede conditie en bij harde wind vallen er zomaar takken uit. Het genadeloos kappen van al deze bomen lijkt in tegenspraak met de nieuwe bomenvisie die het college dinsdag vaststelde. Daar wordt gesproken over maatwerk en het belang van volwassen bomen voor stad en bewoners.

Allesoverutrecht heeft daarom afgesproken met de gemeente om de bomen te bezoeken en te laten schouwen door een eigen deskundige. Natuurlijk samen met een deskundige van de gemeente erbij. Zijn al deze bomen ziek? Zijn ze allemaal zo gevaarlijk dat er gewonden kunnen vallen onder langsfietsende recreanten? Of is de kapexercitie een overreactie om iedere gevaar uit te kunnen sluiten. Zou het beter onderhouden van de bomen een goed alternatief vormen? Of her en der de zieke bomen vervangen en de gezonde bomen laten staan? Wij weten het niet, maar gaan graag de discussie aan.

En de dienst Stadswerken is zo sportief geweest die handschoen op te pakken. Dus binnenkort in dit theater meer over het wel en wee van 75 ruisende Amerikaanse populieren aan de rand van onze stad!


Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht