dinsdag 21 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Bewoners Thomas à Kempisplantsoen binnen jaar weg
Gepubliceerd: 2008-12-25
door: Stadsredactie WdH

De 120 woningen van Mitros aan het Thomas à Kempisplantsoen worden gesloopt. De bewoners ontvingen inmiddels een urgentieverklaring en hebben tot december 2009 om met voorrang een andere woning te vinden.

Volgens de woordvoerder van Mitros wilden de bewoners graag een urgentieverklaring omdat ze dan nu al kunnen uitzien naar vervangende woonruimte met de bijbehorende urgentie en verhuisvergoeding van ruim 5000 euro. Bewoners van de flats van Portaal langs de Thomas à Kempisweg hebben geen urgentieverklaring ontvangen.

Van die twee flats blijkt een halve flat eigendom van Mitros, de rest is van Portaal. Mitros mocht deze halve flat meenemen in hun draagvlakonderzoek naar sloop of renovatie. Portaal gaf nog geen uitsluitsel of er bij hun huurders wel animo is voor sloop. Het is technisch amper mogelijk om een halve flat te slopen.

Mitros laat weten nog geen afgerond nieuwbouwplan te hebben voor het gebiedje dat omsloten is door drukke wegen. Volgens hun woordvoerder creëert de gemeente een verkeersriool om de woningen heen waardoor het lastig is een plan te bedenken in de taartpunt tussen spoor, Verlengde Vleutenseweg en Thomas à Kempisweg.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht