woensdag 22 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


De Weger: meetsysteem luchtkwaliteit niet nodig
Gepubliceerd: 2008-12-18
door: Stadsredactie WdH

Tijdens de gemeenteraad van donderdag werd milieuwethouder Tymon de Weger scherp bevraagd over het ontbreken van een eigen gemeentelijk meetnetwerk om de luchtkwaliteit te monitoren. Ondanks het feit dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat wel hebben, kenschetst de Utrechtse wethouder dat als onnodig.

De SP stelde vragen over een tussenarrest van het Amsterdamse gerechtshof in een zaak tussen raadsman Kees van Oosten en de gemeente Utrecht. Utrecht moet op 20 januari laten zien, het liefste met meetgegevens, hoe effectief de aanpak van het verbeteren van de slecht lucht aan de Amsterdamsestraatweg verloopt.

De SP wil al tijden een eigen fijnmazig meetsysteem. GroenLinks en de VVD sloten zich daarbij aan. De Weger ziet dat als onnodig en duur. Hij wist niet te vertellen hoe, op Amsterdam na, de andere grote steden met dit dossier omgaan. Den Haag heeft de beschikking over een fijnmazig meetsysteem op 75 punten in de stad. Tegenover Allesoverutrecht verklaarde Den Haag dat dit een financieel voordelig systeem is van meetbuisjes die om de vier weken worden vervangen. Den Haag kent geen rechtszaken over luchtkwaliteit terwijl Utrecht daar wel last van heeft.

Volgens de woordvoerder van De Weger is er wel degelijk afstemming binnen de G4 over het dossier luchtkwaliteit, maar maakt Utrecht een andere keuze waar het gaat om het meten van de luchtkwaliteit.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht