dinsdag 21 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Gemeente moet schonere lucht aantonen
Gepubliceerd: 2008-12-13
door: Stadsredactie WdH

Niet alleen de straat is vuil, maar ook de lucht is vuil op de kop van de Amsterdamsestraatweg.

Niet alleen de straat is vuil, maar ook de lucht is vuil op de kop van de Amsterdamsestraatweg.

Het gerechtshof Amsterdam heeft afgelopen week een tussenvonnis gegeven in de jarenlange strijd tussen raadsman Kees van Oosten en de gemeente Utrecht over de luchtkwaliteit op de Amsterdamsestraatweg. De gemeente moet van de rechter metingen verrichten of papieren maatregelen echt effect hebben.

De rechter bepaalde dat de gemeente tijdens een volgende zitting in januari 2009 feitelijke meetresultaten moet overleggen hoe het met de luchtkwaliteit op de Amsterdamsestraatweg is gesteld. Volgens Kees van Oosten een baanbrekend tussenvonnis. “De rechter heeft nu gezegd dat al die papier plannen en modellen wel aardig zijn, maar dat het resultaat van die plannen en modellen wel bewezen moet worden. Iedere burger die twijfelt aan de effecten die overheden op papier zetten voor de verbetering van de lucht kunnen door deze uitspraak naar de civiele rechter lopen om nakoming van de Europese richtlijnen te vorderen.”

Het tussenvonnis is verregaand. “De verbreding van de A2 van 6 naar 10 rijbanen is tot aan de Raad van State aangevochten”, zegt Van Oosten. “De Raad van State gaat er van uit dat de verbreding van de A2 niet zal leiden tot een overschrijding van de grenswaarden fijnstof en stikstofdioxide. Ik geloof daar niet in. Als er ergens van een overschrijding sprake is, dan is dat langs zo’n snelweg. Door dit tussenvonnis kan ik de feitelijke situatie laten meten of zelf gaan meten, en als de waarden worden overschreden kan ik naar de civiele rechter lopen om maatregelen af te dwingen. Ook al betreft het een onherroepelijk plan.”

De uitspraak kan grote gevolgen hebben. De gemeente heeft zelf al aangegeven dat de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden bij ondermeer de Weerdsingel, de Ds Martin Luther Kinglaan, de Graadt van Roggenweg, het Westplein en de Waterlinieweg. De gemeente heeft maatregelen bedacht om die overschrijdingen in 2015 te hebben teruggedrongen. De gemeente neemt zoveel tijd omdat gehoopt wordt dat Nederland uitstel krijgt om pas in 2015 te hoeven voldoen aan de Europese regels. Van Oosten zal namens de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) voor al deze plekken naar de civiele rechter stappen om de gemeente te dwingen direct aan de normen te voldoen.”

Van Oosten ziet door deze uitspraak voor het eerst mogelijkheden om het luchtkwaliteitsverhaal uit de hoek van modellen en berekeningen te krijgen. “Het dossier gaat nu heel concreet worden. We kunnen laten meten en dan echte maatregelen afdwingen.”

De gemeente wordt maandag om een reactie gevraagd.


Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht