dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Gemeente ziet lichtpuntjes uitspraak Majellaknoop
Gepubliceerd: 2008-12-24
door: Stadsredactie WdH

De 'bypass' bij de Majellaknoop kan wat de gemeente betreft gebruikt worden.

De 'bypass' bij de Majellaknoop kan wat de gemeente betreft gebruikt worden.

De gemeente zal de nieuw aangelegde ‘bypass’ tussen Verlengde Vleutenseweg en Thomas a Kempisweg in gebruik nemen. De Raad van State deed woensdag uitspraak in het hoger beroep tussen de Stichting Ronduit Weg en de gemeente Utrecht.

Het vonnis is op een aantal punten gunstig voor de gemeente. De Raad van State oordeelde dat de gemeente bij het vergelijken van de luchtkwaliteit in de huidige en toekomstige situatie mag uitgaan van de feitelijke situatie, en niet terug hoeft naar de laatst vergunde situatie. In het geval van de Majellaknoop was dat een oud bestemmingsplan uit 1961.

Eventuele al dan niet illegale verbredingen van de weg ziet de Raad van State als de huidige en feitelijke (autonome) situatie. Dat deel van de uitspraak zal in heel bestuurlijk Nederland als kerstgeschenk worden gezien. Anders had de Raad van State een arrest neergelegd die tal van wegaanpassingen in Nederland onmogelijk had gemaakt omdat er erg veel oude bestemmingsplannen bestaan die op geen enkele manier de feitelijke situatie weergeven.

De gemeente moet nog steeds een nieuw ‘besluit op bezwaar’ nemen. Dat wil zeggen dat na bijna drie jaar gesteggel over de aanpassing van de Majellaknoop nog steeds niet duidelijk is of de reconstructie plaats kan vinden volgens het gemeentelijk plan. De gemeente moet bij hun nieuwe besluit op de bezwaren van Ronduit Weg - er komt meer verkeer waardoor de Pijper-, Hayden- en Lessinglaan (PHL-lanen) door Oog in Al te zwaar worden belast - voldoende motiveren dat dit niet het geval is. Een extra rapport van het bureau Arane Advies was voor de Raad van State nog steeds onvoldoende doorslaggevend.

De gemeente zegt tevreden te zijn over de uitspraak. Belangrijk is dat niet getoetst hoeft te worden aan de verkeerssituatie van 1961 maar ook dat voldaan moet worden aan de Wet Milieubeheer uit 2007 waar het gaat om de luchtkwaliteit en niet aan het oudere Besluit Luchtkwaliteit uit 2005. De gemeente vindt dat de uitspraak geen belemmering vormt de ‘bypass’ te openen maar wil pas in januari bepalen of ook de geplande reconstructiewerkzaamheden aan het knooppunt in het vroege voorjaar volgens planning doorgaan.

Kees van Oosten, de raadsman van Stichting Ronduit Weg, werd niet bereikt voor commentaar.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht