dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Herstelde Catharijnesingel krijgt vorm
Gepubliceerd: 2008-12-10
door: Stadsredactie JvS

Impressie van de Catharijnesingel met links het bordes van het Muziekpaleis. De bomen moeten nog vele jaren groeien voor ze de getoonde omvang hebben.

Impressie van de Catharijnesingel met links het bordes van het Muziekpaleis. De bomen moeten nog vele jaren groeien voor ze de getoonde omvang hebben.

De plannenmakers van de gemeente hebben steeds concretere ontwerpen klaarliggen voor de weer open te graven Catharijnesingel. De schetsen die ze gemaakt hebben tonen een beeld dat nauwelijks afwijkt van de al bekende uitgangspunten. Toch is het aardig om alles nog eens op en rijtje te zetten.

Duidelijk is dat het veel moeite kost het gebied een beetje groen te maken. Dit omdat er overal beton komt te liggen en omdat er voor de aanleg van dat beton eerst veel groen moet wijken. Bijvoorbeeld langs de open te graven Catharijnesingel want daaronder komen parkeergarages. Eén ter hoogte van Hoog Catharijne en één bij de banken aan de Daalsesingel.

Hoog Catharijne wordt in de toekomst niet langer doorkruist door de kortste snelweg van Nederland maar door een gewone tweebaansweg, met in het midden in- en uitritten van de twee parkeergarages, en aan de spoorkant een fietspad en een trottoir. Langs het water komt een wandelpad. Niet overal, want onder de 110 meter lange Catharijneknoop zou dat een onaantrekkelijke en sociaal onveilige looproute opleveren en dat wil de gemeente niet.

Fietsen of wandelen langs de Rijnkade, wat nu al niet meer kan vanwege de werkzaamheden bij het muziekcentrum, is ook in de toekomst niet mogelijk. Dit vanwege de uitbreiding van Hoog Catharijne. Wel komen er looproutes vanaf het Vredenburg en vanaf de Mariaplaats, die eindigen in de nieuwbouw. Wandelaars kunnen ter hoogte van de nieuwbouw wel oversteken naar de stationskant van de Catharijnesingel.

De nieuwe singel komt voor een deel onder de 110 meter lange nieuwe bebouwing van Hoog Catharijne te liggen. Ook het verkeer moet onder het gebouw door, inclusief fietsers en voetgangers. Dit terwijl het uitgangspunt bij de vernieuwing van het Stationsgebied juist was om dergelijke onderdoorgangen op te doeken.

Het nieuwe stuk singel maakt bij de aansluiting op de al opengegraven Weerdsingel een bocht, die loopt over een deel van de huidige rotonde Paardenveld. De rotonde verdwijnt omdat de verbinding van de Daalsetunnel met de Weerdsingel Westzijde en de Amsterdamsestraatweg in de toekomst opgeheven wordt als doorgaande weg, als het Actieplan Luchtkwaliteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De rotonde maakt plaats voor twee T-kruisingen: één aansluitend op de rijstrook vanaf het Westplein en één aansluitend op de Weerdsingel. Het asfalt vanaf het Paardenveld in de richting Westplein staat groen ingetekend in de plannen. Maar niemand moet zich verbazen als daar, en aan de aangrenzende Oude Daalstraat uiteindelijk nieuwbouw komt. De woningen aan de Oude Daalstraat zien er inmiddels al uit alsof ze op sloop staan te wachten.

De nieuwe singel wordt in de bocht bij het Paardenveld extra breed. Dat is ook het geval bij ander bochten in de Stadsbuitengracht, zoals onder meer bij de Catharijnesingel / Bleekstraat en bij de gevangenis aan het Wolvenplein. Tussen het water en het politiebureau en de parkeergarage ontstaat extra ruimte. Daar komt nieuwbouw, mogelijk een nieuwe Stadsschouwburg.

Water in de Catharijnesingel betekent ook dat er weer bruggen moeten komen, net als vroeger, voordat ons stadsbestuur ondanks alle protesten besloot de singel te dempen. Ter hoogte van de banken aan de Daalsesingel komt de Paardenburg, op de plek waar vroeger de Molenburg lag. De brug is bestemd voor het expeditieverkeer van het Muziekpaleis. Welke rol de brug gaat spelen voor het verkeer van en naar Wijk C is nog niet bekend. Het expeditieverkeer duikt ter hoogte van de Westerkerk onder de grond, richting de expeditiegarage onder het Muziekpaleis. Een brug van een gelijksoortig ontwerp komt te liggen ter hoogte van de Mariaplaats. Het huidige Willemsviaduct maakt dan plaats voor de Mariaburg.

Tussen het Vredenburg en het Smakkelaarsveld, de Vredenburgknoop, komen twee nieuwe bruggen. De een in het verlengde van het Vredenburg en de ander diagonaal over de singel naar de andere kant van het Smakkelaarsveld om daar een bocht te maken, onder de nieuwe bibliotheek op het Smakkelaarsveld door, richting het huidige stadsbusstation. De slingers zijn nodig omdat de plannenmakers er rekening mee houden dat er in de toekomst trams gaan rijden over de huidige betonnen busbaan door de stad.

De oevers van de Catharijnesingel worden aan de centrumzijde van steen en aan de stationskant groen. Veel meer dan smalle stroken gras met bomen, die er jaren over gaan doen voor ze groot genoeg zijn om het gebied en enigszins groen karakter te geven, zit er niet in. Bij het Muziekpaleis komt een terras, dat trapsgewijs afloopt naar het water, zoals bij de Weerdsluis.


Stuur dit bericht door!

De Catharijnesingel ter hoogte van het Paardenveld.

De Catharijnesingel ter hoogte van het Paardenveld.
De Catharijnesingel ter hoogte van het Smakkelaarsveld.

De Catharijnesingel ter hoogte van het Smakkelaarsveld.
De Catharijnesingel van Hoog Catharijne tot de Mariabrug.

De Catharijnesingel van Hoog Catharijne tot de Mariabrug.
Impressie van het ontwerp van de Maria- en de Paardenbrug.

Impressie van het ontwerp van de Maria- en de Paardenbrug.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht