zaterdag 25 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Luchtkwaliteit: Utrecht weet het niet meer
Gepubliceerd: 2008-12-15
door: Stadsredactie WdH

De gemeente Utrecht had de hele maandag nodig om een antwoord te formuleren op het tussenvonnis van het Amsterdamse gerechtshof in een zaak tussen de gemeente en Kees van Oosten over de luchtkwaliteit op de Amsterdamsestraatweg. De strekking van de gemeentelijke reactie: wij weten het even niet meer.

Op 9 december bracht het gerechtshof van Amsterdam naar buiten dat de gemeente met metingen moet aantonen dat de maatregelen die werden bedacht om de luchtkwaliteit in de woonstraat van Kees van Oosten te verbeteren, ook tot verbeteringen leiden. Tot nu toe ging de gemeente er van uit dat ze zulke zaken met ingewikkelde modellen en berekeningen mocht aantonen.

“Met name de overweging van het Hof dat de gemeente wordt verzocht inlichtingen te verschaffen door bij voorkeur meetgegevens over te leggen, is opmerkelijk. Dit zeker omdat de bestuursrechter al lange tijd de vaste lijn hanteert dat de kwaliteit van de lucht niet met metingen hoeft te worden aangetoond, maar dat dit (ook) met berekeningen kan”, zo bracht de gemeente maandagavond naar buiten. De gemeente gaat het tussenvonnis nu verder bestuderen.

Kees van Oosten is erg gelukkig met het tussenvonnis. “Het zou goed zijn als de gemeenteraad de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) uitnodigt voor een bijeenkomst over dit onderwerp. Ons wordt vaak verweten overal tegen te zijn. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. Wij willen dat de gemeente concrete maatregelen neemt op concrete problemen rond de luchtkwaliteit. Amsterdam meet de luchtkwaliteit. Waarom doet Utrecht dat niet? Er is echt constructief over dit belangrijke onderwerp te spreken. Ons gaat het om schone lucht.”

Van Oosten heeft afgelopen week de gemeente verzocht inzicht te geven in de kosten die de afgelopen drie jaar zijn gemaakt rond het dossier luchtkwaliteit. “Naar onze stellige indruk gaat dit om zeer veel geld. Geld dat ook nuttig besteed had kunnen worden aan een meetnetwerk en concrete maatregelen om de lucht in Utrecht te verbeteren en daarmee de leefkwaliteit van de inwoners van de stad”, zegt Van Oosten.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht