donderdag 20 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Luchtkwaliteit: van G4 meet alleen Utrecht niet
Gepubliceerd: 2008-12-18
door: Stadsredactie WdH

Van de vier grote steden is Utrecht de enige die de luchtkwaliteit niet meet maar berekent. Dat blijkt uit een rondgang langs de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Deze steden hebben allemaal een eigen meetnetwerk, variërend van een duur systeem met meetstations tot een goedkope variant met meetbuisjes langs drukke wegen. Amsterdam meet al vanaf 2002. De twaalf gecertificeerde meetstations worden daar beheerd door de GGD. De resultaten van de metingen worden gebruikt bij de berekeningen van de effecten van bijvoorbeeld nieuwe wegen op de luchtkwaliteit.

Den Haag heeft langs 75 drukke wegen meetbuizen hangen, die om de vier weken worden ververst. Jeanine van Weldam van de Haagse dienst Stadsbeheer is er uitgesproken tevreden over. “We meten al jaren en kunnen zo onze rekenmodellen op een juiste manier vullen met gegevens. Het is een voordelige en efficiënte manier om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Sinds wij meten zijn er in Den Haag geen rechtszaken geweest met luchtkwaliteit als thema, maar of dat samenhangt met het feit dat wij de lucht meten kan ik natuurlijk niet aantonen.”

In Utrecht staan alleen drie meetpunten van de Rijksdienst RIVM. Die zijn onderdeel van een landelijk netwerk en niet geschikt voor fijnmazige lokale metingen. Ondanks dat de andere G4 steden ook gebruik maken van het RIVM-systeem kozen ze er alle drie voor om daar een veel fijnmaziger systeem naast te zetten dat wordt gebruikt bij de aanpak van de luchtkwaliteit in die steden.

De Utrechtse wethouder Tymon de Weger heeft meermaals aangegeven niets te zien in een eigen meetsysteem omdat het RIVM-systeem zou voldoen. Die filosofie zou Utrecht nu zwaar kunnen opbreken voor het gerechtshof. Het Amsterdamse hof wil op 20 januari concrete resultaten zien over de effecten van de aanpak luchtkwaliteit in een civiele zaak die raadsman Kees van Oosten tegen de gemeente voert.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag zal de fractie van de SP vragen stellen over het tussenvonnis van het Amsterdams hof.

De gemeente doet over de zaak richting de pers geen inhoudelijke mededelingen. Wel toonde de gemeente zich verbaasd over de uitspraak van het hof. Ook wil de gemeente niet vooruitlopen op de vragen van de SP die onder meer zullen gaan over het aanleggen van een fijnmazig meetsysteem in de stad.Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht