donderdag 20 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Plan Hogeweide kost minder bomen
Gepubliceerd: 2008-12-11
door: Stadsredactie WdH

Aan de noordzijde grenst Hogeweide aan het centrum van Leidsche Rijn en in het oosten aan de landtunnel van de A2.

Aan de noordzijde grenst Hogeweide aan het centrum van Leidsche Rijn en in het oosten aan de landtunnel van de A2.

Het Utrechtse college stemde dinsdag in met het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe wijk Hogeweide in Leidsche Rijn. Volgens de gemeente hoeft door een aangepast ontwerp minder bomenkap plaats te vinden dan eerst gedacht. Een deel van het terrein wordt niet opgehoogd richting de A2-landtunnel.

Deelgebied Hogeweide krijgt ongeveer 1280 woningen, kantoren, maar ook een aantal voorzieningen als een school, kinderopvang, speeltuin en zorgpost. Rijksmonument boerderij De Hoef wordt ingepast en krijgt een publieksfunctie. Nu is daar een kerk in gevestigd.

Omdat een deel van de oude weg Hogeweide blijft bestaan (tussen Langerkbaan en boerderij De Hoef) wordt het terrein minder opgehoogd. Daardoor kan ongeveer de helft van de bestaande bomen blijven staan, zegt projectleider Niel Glas.

Het wijkje vormt het ‘passtuk’ tussen de bestaande wijken Langerak en Parkwijk, het toekomstig stadscentrum en de tunnelbak van de A2. Naast het lage middengebied moet aan de randen worden toegewerkt naar de 80 meter brede tunnelbak van de A2 die negen meter boven maaiveld uitsteekt.

Het plan is te downloaden via de website van de gemeente. Belanghebbenden kunnen tot 30 januari hun zegje doen. Als de huidige crisis geen roet in het eten gooit zal eind 2011 de eerste paal de grond ingaan.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht