dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Ring Utrecht: stad gaat er amper over
Gepubliceerd: 2008-12-19
door: Stadsredactie WdH

De gemeente Utrecht heeft niet veel in de melk te brokkelen, als het aankomt op de keuze voor extra wegen rond de stad. Dat werd wel duidelijk tijdens de raadsinformatie-avond van donderdag. In de planstudie naar capaciteitsuitbreiding van de A2, A12 en A27 gaan Rijk of de provincie over mogelijk nieuwe wegen en niet de gemeente.

Ruud Splitthoff van Rijkswaterstaat vertelde de raadsleden dat de planstudie voor verbeteringen op de Utrechtse ring gestoeld is op Rijksbeleid om in 2020 de congestieproblemen rond de stad te hebben opgelost. Verkeerswethouder De Weger voegde daaraan toe dat bij de keuzes die gemaakt worden wel wat verder gekeken wordt dat het jaar 2020. De oplossingen moeten robuust genoeg zijn om het verkeer na 2020 niet weer direct vast te laten lopen. En gezien de bouw van veel woningen en de economische verwachtingen sluit hij bijna uit dat er geen extra wegen nodig zouden zijn om de groei van de mobiliteit op te vangen.

Komend najaar moeten de partijen in het Utrechts Verkeer en Vervoerberaad (UVVB) een voorkeursvariant kiezen. Dat kan gaan van amper iets doen aan de wegen en alle kaarten zetten op openbaar vervoer en fiets, tot aan nieuwe Rijkswegen tussen de A2 en de A12 bij Vleuterweide aan de westkant van de stad, en een nieuwe weg tussen de A12 en de A28 bij Amelisweerd aan de oostkant van de stad. Verbreding van de tunnelbak van de A27 door Amelisweerd is geen optie vanwege de constructie van die bak. Al bij de aanleg van de weg, een kwart eeuw geleden, ontstond er vertraging door een lek in de onderliggende folie die de waterdruk moet tegengaan. Bij verbreding van de bak moet de folie worden doorgesneden en loopt de tunnelbak vol water.

Uit de raadsinformatie-avond werd duidelijk uit de woorden van alle sprekers dat het bijna naïef is om te denken dat extra asfalt op of om de Utrechtse ring niet in de voorkeursvariant terecht zal komen. Het wordt eerder meer dan minder asfalt, valt tussen de regels te beluisteren.

De Weger hield staande dat de inzet van de gemeente zal zijn geen extra wegen door woonwijken of groen, maar hij was wel zo eerlijk te vertellen dat het UVVB een handtekening heeft gezet om tot consensus te komen. Anders zou de minister ingrijpen en dat was de eer van de bestuurders te na. Spitthoff van Rijkswaterstaat vertelde de toehoorders fijntjes dat het Rijk bevoegd gezag is over de rijkswegen en de provincie over de regionale wegen. Omdat een weg door of langs Leidsche Rijn altijd minimaal een provinciale weg zal zijn, staat de stad zo goed als buiten spel als zo’n weg in de voorkeursvariant komt.

De inspraak over de planstudie loopt tot 30 januari. Bewoners kunnen niet reageren op een tracé van een weg, maar kunnen alleen aangeven of ze de geschetste problemen helder vinden, of ze een betere oplossing kennen en of ze nog aandacht wensen voor een bepaald onderwerp als bijvoorbeeld geluid. De inspraakreacties gaan naar de commissie MER die aanbevelingen doet voor de Milieu Effect Rapportage. Uiteindelijk kiest het UVVB na de zomer van 2009 een voorkeursvariant. Pas daarna wordt het resultaat in de Utrechtse gemeenteraad besproken.

Zaterdag zal de PvdA in Vleuterweide actievoeren tegen een snelweg door de wijk. Kamerlid Staf Depla is ook aanwezig. Vanaf 13.00 uur is hij aanspreekbaar bij de tijdelijke vestiging van de Hema in de wijk.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht