zaterdag 25 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Sinterklaascadeau van minister Eurlings
Gepubliceerd: 2008-12-04
door: Stadsredactie WdH

Het zoekgebied naar een eventuele verbindingsweg tussen de NRU en de A12 is breder dan alleen een weg door Vleuterweide.

Het zoekgebied naar een eventuele verbindingsweg tussen de NRU en de A12 is breder dan alleen een weg door Vleuterweide.

[ANALYSE] Met enig angst en beven is de Utrechtse regio in afwachting van de definitieve onderdelen van de planstudie naar oplossingen op de Utrechtse ring (A2/A12/A27) waar minister Eurlings vrijdag mee komt. Vooral de extra wegen die zijn bedacht om de problemen met de doorstroming op de knooppunten Oudenrijn, Lunetten en Rijnsweerd aan te pakken, baren velen zorgen.

De vier varianten waarover gemeenten, provincie en Bestuur Regio Utrecht (BRU) samen met Rijkswaterstaat gesproken hebben in het Utrechts Verkeer en Vervoerberaad (UVVB) krijgen nog een extraatje van de minister in de vorm van een surprise. Een zoekgebied voor een verbindingsweg tussen de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de A12 en eenzelfde zoekgebied voor een verbindingsweg tussen de A12 en A28 rond Amelisweerd zal hoogstwaarschijnlijk uit de hoge hoed worden getoverd.

De bestuurlijke partijen die om tafel zitten moeten uit de vier bestaande varianten een voorkeursvariant kiezen. Dat kan een samengesteld model worden met het ‘beste’ uit alle vier de ideetjes. Het gaat dan van extra openbaar vervoer tot het oprekken van de parallelbanen langs de snelwegen tot het aanleggen van nieuwe wegen of een combinatie daarvan.

Het Utrechtse college zond vorige week wederom een brandbrief aan de voorzitter van het UVVB, VVD-gedeputeerde Jan Ekkers, om een mogelijke verbindingsweg dwars door woonwijk Vleuterweide als ‘onacceptabel’ te bestempelen. “De uitbreiding van weginfrastructuur is pas aan de orde als de mogelijkheden van prijsbeleid, mobiliteitsmanagement, openbaar vervoer en benutting van bestaande infrastructuur volledig zijn uitgeput. Wij achten het onwenselijk dat nieuwe weginfrastructuur bestaand of gepland stedelijk gebied en groen doorsnijdt.” Het college is akkoord dat extra infrastructuur aan de orde kan zijn, maar pas als alle andere mogelijkheden zijn benut. De vrees is dat niet iedereen er zo over denkt.

De stad Utrecht blokkeert erg veel in de brief, waarmee de brief aan kracht verliest. Aan de ene kant geen extra weg door bestaand of gepland stedelijk of groengebied en geen extra opwaardering van de NRU boven de bestaande weg langs Overvecht met drie ongelijkvloerse kruisingen, maar wel de problemen rond Utrecht onderschrijven lost weinig op. De wensen van de stad Utrecht zijn bestuurlijk gezien amper te negeren, maar bij te veel tegenwerking kan de hand worden overspeeld en zal de ambitieuze Eurlings sneller grijpen naar zijn ministeriële bevoegdheden.

GroenLinks stelt de zaak tijdens de raadsvergadering van donderdagmiddag aan de orde. De partij wil duidelijkheid van wethouder De Weger over zijn stellingname rond de mogelijke verbindingsweg tussen de A2 en de A12 en over de loop van de verlengde NRU.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht