woensdag 22 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Verbreding Vikingrijn van tafel
Gepubliceerd: 2008-12-10
door: Stadsredactie WdH

De Vikingrijn wordt bij bewoner Herbert van der Ven niet breder gemaakt.

De Vikingrijn wordt bij bewoner Herbert van der Ven niet breder gemaakt.

Het plan om de restgeul van de Oude Rijn langs het Leidsche Rijn Park bij de Vleutense Esdoornlaan te verbreden tot ‘Vikingrijn’ is van tafel. Maandag besloot wijkwethouder Harrie Bosch dat een aantal bewoners langs de Esdoornlaan onevenredig zouden worden getroffen door dat plan. Hij gaat bij de bewoners op de koffie om ze het nieuws te vertellen.

Een vijftal bewoners langs de Esdoornlaan zou grote delen van hun tuin moeten inleveren voor het breder maken van de huidige Alendorperwetering. De restgeul van de ooit machtige Oude Rijn waarover Romeinen en Vikingen voeren. De mensen worden al hard getroffen door de aanleg van het Leidsche Rijn Park omdat er flinke lappen grond achter de woningen moeten ingeleverd voor de aanleg. Ook een mogelijke andere optie om de wetering te verbreden naar de andere kant van de Esdoornlaan is van tafel. Daarvoor moest de weg verlegd en tientallen laanbomen gekapt.

Het plan is nu om de bewoners een ontsluiting te geven aan de achterzijde van de woning, zodat de bruggen aan de voorkant weggehaald kunnen. Dan kan er toch worden gekanood over het riviertje.

Het project met de aanleg van de Vikingrijn door delen van het Leidsche Rijn Park verloopt sowieso stroef. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden liet het project afgelopen lente stilleggen. De ‘rivier’ wordt gegraven in een zanderige ondergrond waardoor water weglekt naar het diepere grondwater. De Stichtse Rijnlanden sommeerde onderzoek hiernaar en verbood om het al uitgegraven deel aan te sluiten op bestaande sloten, die anders leeg zouden kunnen lopen met alle gevolgen van dien. De gemeente is de meetgegevens over het weglekken van water nu aan het interpreteren. Als er teveel water in de bodem zakt, moet er een meter dikke kleilaag op de rivierbedding worden aangebracht waarmee het project buitengewoon kostbaar wordt.

Stuur dit bericht door!

De aanleg van de Vikingrijn door de Binnenhof van het Leidsche Rijn Park ligt nog steeds stil op last van het Hoogheemraadschap.

De aanleg van de Vikingrijn door de Binnenhof van het Leidsche Rijn Park ligt nog steeds stil op last van het Hoogheemraadschap.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht