zaterdag 18 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Vredenburg, verbeelding van het verleden
Gepubliceerd: 2008-12-12
door: Stadsredactie WdH

Als het aan de gemeente ligt worden de resten van Kasteel Vredenburg zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt in het Stationsgebied. Dat heeft het college dinsdag besloten. Hoewel het kasteel maar kort heeft bestaan was het in de Utrechtse geschiedenis zeer belangrijk.

Kasteel Vredenburg markeert een belangrijk moment in de Utrechtse geschiedenis. Het was voor de nieuwe keizer Karel V een statement aan de stad: “Ik ben hier de baas, en niemand anders.” Arroganter kan haast niet. Tot de bouw van de dwangburcht werd kort na zijn aantreden in 1528 besloten. Van december 1576 tot maart 1577 werd het kasteel door de burgerij van Utrecht belegerd en zaten de Spanjaarden er als ratten in de val. Zo snel kon het gaan.

De sloop werd, al dan niet onder aanvoering van de aan de Oudegracht woonachtige Trijn van Leemput, door de burgerij zelf aangevat. Van 1577 tot 1582 verdween al veel. Maar veel meer bleef nog eeuwen in gebruik. Tot aan de bouw van Hoog Catharijne en Muziekcentrum Vredenburg was een nagenoeg ongeschonden fundament in de ondergrond aanwezig. De westelijke bastions werden na de sloop van het kasteel opgenomen in de stadsmuur. Later werden er molens op geplaatst en weer veel later werden deze bastions opgenomen in een gasfabriek die vanaf 1832 op het Vredenburg aan de stadsbuitengracht stond. De zuidwesttoren, met de bijnaam Spanjaardsgat, werd vanaf 1882 gesloopt nadat er een bierhal in had gezeten. De laatste bovengrondse resten werden in 1919 opgeblazen en veel van de ondergrondse resten verdwenen in 1976 bij de bouw van Muziekcentrum en Hoog Catharijne.

Bij de ontwikkeling van het Stationsgebied wordt de aanwezigheid van het kasteel als ankerpunt gebruikt waar het gaat om de visualisering van het verleden. Zowel de muren als de vier bastions worden, al dan niet in parkeerkelders, weer zichtbaar gemaakt. De gemeente schreef er een lijvig boekwerk over met de titel “Vredenburg, verbeelding van het verleden”.

Als er nog resten van de twee westelijke bastions worden aangetroffen, zijn die straks zichtbaar in het water van de nieuwe Catharijnesingel. Nieuw, omdat de singel niet haar oorspronkelijke loop krijgt, maar iets richting Vredenburg wordt opgeschoven. Een klein voordeel voor het zichtbaar maken van de oude torens. De delen die ooit in het water stonden, werden al eens gesloopt. De delen die er waarschijnlijk nog zijn liggen iets oostelijker en worden vanzelf zichtbaar nu de singel iets oostelijker gaat lopen.

Om de bouw niet tegen te gaan zullen de aanwezige restanten eerst worden opgegraven, daarna worden alle nieuwe gebouwen gerealiseerd en daarna worden de resten weer teruggeplaatst. Voor al deze handelingen is een monumentenvergunning noodzakelijk.

Stuur dit bericht door!

De twee uitspringende delen in de straks nieuwe stadsbuitengracht zijn de twee westelijke bastions van Kasteel Vredenburg.

De twee uitspringende delen in de straks nieuwe stadsbuitengracht zijn de twee westelijke bastions van Kasteel Vredenburg.
Zo kunnen de ronde oostelijke bastions zichtbaar worden in de parkeergarage. De zuidoostelijke toren kan deels op het plein zichtbaar worden.

Zo kunnen de ronde oostelijke bastions zichtbaar worden in de parkeergarage. De zuidoostelijke toren kan deels op het plein zichtbaar worden.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht