dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
Variapagina[Commentaar] Deel pers maakt slechte indruk
Gepubliceerd: 2009-04-17
door: Louis EngelmanNu burgemeester Wolfsen in het interpellatiedebat van donderdag diep heeft moeten buigen voor de raadsleden en beterschap heeft beloofd, lijkt de kwestie rondom het weekblad ‘Ons Utrecht’ met een sisser te zijn afgelopen. Het is echter de vraag of dit wel zo is.

Het eigenmachtige optreden van de burgemeester heeft namelijk niet alleen hemzelf en het bestuur van de stad schade toegebracht. Ook de Utrechtse pers is niet ongeschonden uit de zaak tevoorschijn gekomen.

Dat de auteur van een artikel dat Wolfsen onwelgevallig was zijn been stijf hield, is te prijzen. Dat diens hoofdredacteur vervolgens een rechte rug hield is lovenswaardig. Maar dat daarna de uitgever van ‘Ons Utrecht’ deze week de gehele oplage liet vernietigen om de burgemeester ter wille te zijn, duidt niet op een sterk ontwikkeld gevoel voor het begrip persvrijheid.

Deze ‘verspreider van het vrije woord’ zou zich er diep voor moeten schamen dat hij achter de rug om van zijn redactie voor de burgemeesterlijke druk door de knieën is gegaan. Dat de man daarna nog in een persverklaring durft aan te geven dat hij zelf tot de conclusie was gekomen dat het bewuste artikel niet geplaatst moest worden, is nauwelijks geloofwaardig. Het lijkt er meer op dat de uitgever doodsbang was zijn gemeentelijke advertentiepagina’s – een belangrijke bron van inkomsten voor het weekblad – kwijt te raken.

Maar niet alleen de uitgever van Ons Utrecht liep aan de leiband van de burgemeester. Ook bij het AD/Utrechts Nieuwsblad heeft de invloed van Wolfsen wel degelijk een grote rol gespeeld bij de beslissing om het verhaal over diens eventueel te hoge pensionvergoeding niet te brengen. De burgemeester heeft in februari en maart verschillende keren telefonisch en in mails contact gezocht met de redactie om die publicatie te voorkomen. Naar nu bekend is geworden, gebruikte Wolfsen daarbij soms ‘onparlementaire taal’.

De invloed van de burgemeester leidde er intern op de redactie toe dat steeds meer redacteuren zich met de kwestie moesten gaan bemoeien. De zaak werd als een hete aardappel rond geschoven. Publicatie werd telkens op het laatst uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen. Het hoofdargument daarbij was dat het artikel slechts op één bron was gestoeld en dat één bron géén bron betekende. Dus niet publicabel.

Indien het hier zou gaan om de vraag of Wolfsen opzettelijk misbruik zou hebben gemaakt van de regeling voor zijn pensionvergoeding, zou die redenering zeker opgaan. Maar daarvan was geen sprake. In het stuk werd slechts aangestipt dat er twijfel over bestond of de burgemeester de regel hierover wel juist had geïnterpreteerd. Dit vermoeden van een slimme redacteur werd door een oud-hoogleraar bestuurskunde bevestigd, waarop Wolfsen ruim gelegenheid kreeg te reageren.

Deze ontstak echter in woede bewoog ook bij het AD/UN hemel en aarde om de publicatie voorkomen. Hij liet zich bovendien laatdunkend uit over de betreffende hoogleraar. Daarbij verloor de burgemeester geheel zijn gevoel voor fatsoen.

Ook al ontkent de hoofdredactie van het AD/UN dat de druk van Wolfsen heeft meegespeeld in de beslissing om het artikel niet te plaatsen en dat dit besluit op journalistieke gronden is genomen, de schijn heeft zij tegen.

En hoe gemeend zijn de excuses van Wolfsen? Deze hield dinsdag nog bij hoog en bij laag vol dat hij volledig in zijn recht stond. Gisteren boog hij weliswaar deemoedig het hoofd om verdere schade voor zijn persoon te voorkomen. Maar in een interview met NOVA vertelde hij diezelfde avond dat andere media (bij bedoelde het AD/UN) na grondig onderzoek hadden besloten niet te publiceren. Hij sprak daarbij wijselijk niet over zijn onparlementaire taalgebruik om de publicatie te voorkomen.

Wat overblijft is de vraag hoe het nou werkelijk zit met die pensionvergoeding. Als Wolfsen echt meent dat persvrijheid en openbaarheid van bestuur belangrijke kernwaarden in de Utrechtse samenleving behoren te zijn, zou het hem sieren als hij zelf nu het initiatief nam om deze kwestie door onafhankelijke deskundigen te laten uitzoeken. Dat zou hem een beetje geloofwaardigheid teruggeven.

Tot nu toe is echter de conclusie dat Wolfsen de stad Utrecht een slechte dienst heeft bewezen en dat een deel van de Utrechtse pers geen sterke indruk heeft gemaakt.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht