dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaAangifte tegen Wolfsen wegens oplichting
Gepubliceerd: 2009-04-20
door: Engelman, Van Sambeek & De HeusBestuursrechtdeskundige mr. E.F. Vink uit Utrecht heeft maandagmiddag aangifte wegens oplichting gedaan tegen burgemeester Aleid Wolfsen. Volgens Vink heeft de burgemeester ten onrechte een bedrag van 17.000 euro geïnd als pensionkostenvergoeding, terwijl hij wist dat deze declaratie in strijd was met de Gemeentewet.

Mr. Vink stelt dat Wolfsen op grond van artikel 66 lid 3 van de Gemeentewet uitsluitend recht had op zijn bezoldiging en op bepaalde, in het Rechtspositiebesluit Burgemeesters genoemde voorzieningen. Dit Rechtspositiebesluit (Algemene Maatregel van Bestuur) staat, aldus Vink, juridisch hoger in rangorde dan de regeling die is uitgevaardigd door de minister van binnenlandse zaken. Op grond daarvan is de minister niet bevoegd de bedoeling eigenhandig te verruimen. Dit zou alleen een rechter mogen doen in het kader van geschil daarover.

In de aangifte schrijft Vink dat burgemeester Wolfsen zich er als oud-rechter van had moeten vergewissen dat de ruime uitleg van beide wetten in strijd was met het recht. Hij verwijt de burgemeester dan ook dat deze, op het moment dat hij na zijn benoeming een appartement in Utrecht betrok, de declaraties niet stopte.

Volgens Vink wist Wolfsen, of had hij dat kunnen weten, dat de uitleg door de minister gedaan in strijd was met de wet, maar dat hij niettemin het voor hem meest gunstige vergoedingenregime heeft gekozen. “Waardoor hij uitdrukkelijk de bedoeling had zich in strijd met recht te bevoordelen’’, aldus Vink. Het resultaat is, meent de aangever, dat Utrecht aan Wolfsen een bedrag van 17.000 euro ten laste van de gemeentekas heeft uitbetaald.

Mr. Vink heeft daarom het Openbaar Ministerie verzocht een onderzoek in te stellen naar het strafrechtelijke karakter van de gedragingen van mr. A. Wolfsen.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht