zaterdag 25 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaAanplant bos Leidsche Rijn Park bijna klaar
Gepubliceerd: 2009-04-15
door: Stadsredactie JvSWethouder Bosch en een delegatie van de raad planten vrijdag enkele grote platanen in het nieuwe, twintig hectare grote bosplantsoen in de Binnenhof West. Daarmee voltooien zij de gigantische plantoperatie in dit deel van het Leidsche Rijn Park.

De gemeente heeft dit voorjaar in de Binnenhof West ongeveer 100.000 kleine en grote bomen aangeplant. Aan weerszijden van de brede wandelpaden in het park is een rij platanen geplant, grotendeels afkomstig uit het bomendepot van het Leidsche Rijn Park. Nu het plantseizoen er bijna opzit, zetten wethouder Bosch en enkele raadsleden de laatste van deze volwassen platanen op hun definitieve plek.

De Binnenhof in het Leidsche Rijn Park is een klassiek stadspark in wording van 45 hectare. Dit voorjaar zijn flinke vorderingen gemaakt met de inrichting ervan. In de Binnenhof West is twintig hectare nieuw bos aangeplant en het graven van de Vikingrijn vordert gestaag. Volgend voorjaar wordt de grote speeltuin gerealiseerd en het theehuis volgt een jaar later. De bedoeling is om rondom De Binnenhof een parkpergola te realiseren met bijzondere flora en fauna. Naar verwachting gaat het stadspark begin september open voor het publiek.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht