zaterdag 18 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaDiscriminatie vaker gemeld
Gepubliceerd: 2009-04-03
door: Stadsredactie JvSHet aantal meldingen van discriminatie in de stad Utrecht is de afgelopen drie maanden met 60 procent gestegen. Dat is het directe gevolg van de campagne ‘Discriminatie? ffmelden!’, die de gemeente voerde in samenwerking met politie, Art. 1 Midden Nederland en het Panel Deurbeleid.

De campagne riep inwoners van Utrecht op om discriminatie of ongelijke behandeling te melden. Op anti-discriminatiedag 21 maart is de balans opgemaakt: Een stijging van 60 procent van het aantal meldingen bij Art. 1 Midden Nederland en een bijna vergelijkbare toename bij het reguliere 0900-nummer van Art. 1 Midden Nederland en bij de politie.

Wat opvalt is dat de meldingen die naar aanleiding van de campagne zijn geregistreerd hetzelfde beeld schetsen als de meldingen van voorgaande jaren. De meeste meldingen zijn op grond van etniciteit of op het terrein van arbeid. Meldingen van discriminatie van mensen met een beperking, bleven uit. Dit ondanks het feit dat de campagne zich daar nadrukkelijk ook op richtte.

De sterke toename van het aantal meldingen betekent overigens niet dat er meer wordt gediscrimineerd. De campagne heeft Utrechters er kennelijk toe aangezet het er niet bij te laten zitten als zij worden gediscrimineerd.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht