zaterdag 18 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaFracties: geen nader onderzoek Wolfsen
Gepubliceerd: 2009-04-21
door: Louis EngelmanDe fracties van GroenLinks, Leefbaar Utrecht en de SP zien af van nader onderzoek in de affaire Wolfsen. Dat hebben zij maandagavond besloten. De fracties stellen dat de burgemeester bij het innen van zijn pensionkostenvergoeding niet verwijtbaar heeft gehandeld.

Vorige week ontstond grote ophef over de zaak, omdat Wolfsen zowel bij weekblad Ons Utrecht als bij het AD/Utrechts Nieuwsblad grote druk had uitgeoefend om artikelen over zijn declaratiegedrag uit de kranten te houden. Bij Ons Utrecht leidde dit ertoe dat de uitgever besloot de gehele oplage met het bewuste verhaal te vernietigen. Later verklaarde Wolfsen spijt te hebben over zijn interventies.

Aanleiding tot de commotie was de vraag of de burgemeester al dan niet te veel aan pensionkosten zou hebben gedeclareerd toen hij tijdelijk een woning in Utrecht betrok. Het gaat hierbij om een bedrag van 17.000 euro. Wolfsen heeft steeds ontkend dat hij de regelingen hierover foutief heeft geïnterpreteerd.

De oppositiepartijen besloten maandagavond in hun fractievergaderingen dat niet mag worden aangenomen dat de burgemeester te kwader trouw heeft gehandeld. Volgens LU-fractievoorzitter Vincent Oldenborg werd uit een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken al vóór de benoeming van Wolfsen duidelijk dat hij de vergoedingsregeling mocht toepassen zoals hij heeft gedaan. Ook Marry Mos, fractievoorzitter van Groen Links, gelooft in de integriteit van de burgemeester. “Wat verkeerd is gegaan, is dat niet aan de raad is gevraagd hoe er gedeclareerd mocht worden. Dat had gemoeten. Maar ik denk dat wij niet tot een andere conclusie zouden zijn gekomen.”

Het Openbaar Ministerie zal zich nog wel buigen over de handelwijze van Wolfsen. Bestuursrechtdeskundige mr. E.F. Vink heeft maandag aangifte gedaan tegen de burgemeester wegens oplichting. Volgens Vink had de burgemeester kunnen weten dat hij te veel declareerde en heeft hij opzettelijk de regeling in zijn eigen voordeel uitgelegd.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht