dinsdag 21 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
Variapagina‘Het heeft Hare Majesteit behaagd’: 34 Utrechtse lintjes
Gepubliceerd: 2009-04-29
door: Stadsredactie WdH, foto's: TvdB

Een trotse heer Beqqali en zijn familie.

Een trotse heer Beqqali en zijn familie.

Tijdens de lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag hebben 34 personen een Koninklijke Onderscheidingen ontvangen. Bijna allemaal stadsgenoten of mensen die zich voor organisaties in Utrecht hebben ingezet. Van de 34 ontvingen 29 gedecoreerden hun onderscheiding op woensdagmorgen in de Utrechtse Stadsschouwburg uit handen van burgemeester Wolfsen.

De heer O. Beqqali (67) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Beqqali is al ruim veertig jaar actief als vrijwilliger op maatschappelijk gebied. Hij was bestuurslid van een vakbondsafdeling in de periode van 1968 tot 1989. Sinds 1990 zet hij zich in als lid van de ouderraad en leerlingbegeleider van de basisschool van zijn kinderen. Ook is hij al 16 jaar bestuurslid van de Stichting Marokkaans Kader Zuilen en geeft hij sport- en bewegingslessen aan leeftijdgenoten in verschillende Utrechtse wijken. In 2000 startte hij als vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders. Vanaf 2003 zet hij zich in als buurtvader in Zuilen en Rivierenwijk.

De heer B.P.J. Bonenkamp (64) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf de oprichting in 1985 is de heer Bonenkamp bestuurslid en sinds 2004 voorzitter van de Stichting Paal '85, die zich beijvert om het authentieke karakter van de Brink te Haarzuilens te bewaren. Daarnaast maakt hij sinds 1992 deel uit van de parochie Licht van Christus, waar hij onder meer lange tijd lid was van de Commissie Missie, Ontwikkeling en Vrede. Ook was hij coördinator van de renovatie van twee kerken in Vleuten en De Meern.

De heer A.F. Boot (67) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus was van 1993 tot 2006 bestuurlijk actief voor het CDA Vleuten-De Meern. Daarnaast is hij sinds 1991 bestuurslid en vanaf 2004 penningmeester van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium. Hij speelde tevens een belangrijke rol bij de nieuwbouw van het Hospitium een aantal jaren geleden. Van 1999 tot 2007 maakt hij deel uit van het parochiebestuur. Hij zette zich in die jaren in het bijzonder in voor de fusie van de parochies van De Meern en Vleuten tot de parochie Licht van Christus. Ook was hij in 2006 medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de restauratie van het kerkgebouw in De Meern.

De heer G.J.M. van den Bosch (67) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van den Bosch is al sinds 1971 als vrijwilliger betrokken bij Stichting Kasteel de Haar. Hij ondersteunde onder meer bij de grootscheepse restauratie en hij geeft adviezen met betrekking tot het terrein en de omgeving van het kasteel. Voorts was hij gedurende twintig jaar penningmeester van de Kermis-Oranjevereniging Haarzuilens en zette hij zich enkele jaren in voor verschillende stichtingen op maatschappelijk gebied. Ook was hij geruime tijd lid van het plaatselijke afdelingsbestuur van het CDA. Sinds 1991 is hij lid van het rooms-katholieke Broederschap Vleuten en sinds 1999 van de Sociëteit Haarzuylen.

De heer H.D. de Breij (62) (Vianen) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1987 is de heer De Breij secretaris van het bestuur van de Stichting Hollandse Haringpartij. De Nationale Haringpartij die elk jaar in en om Kasteel Nijenrode wordt gehouden, is mede dankzij zijn inzet uitgegroeid tot een belangrijke netwerkbijeenkomst in Nederland. Daarnaast is de heer De Breij oprichter (2003) en voorzitter van het bestuur van de Stichting Holland-Ghana Foundation. De stichting heeft in Ghana een gezondheidskliniek gebouwd. Sinds enkele jaren is decorandus bestuurlijk betrokken bij het Jan van Ieperen Fonds, de Kring van Leenheren van het Sticht, de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, de Vriendenstichtingen Zuylenstede en Transwijk, het Helen Dowling Instituut en de Stichting Kunst en Dementie.

De heer A.A.H. Buijtendorp (80) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1980 tot 2003 was de heer Buijtendorp bestuurslid, waarvan lange tijd voorzitter en secretaris, van de ATV de Pioniers, de vereniging die een park met daarin volkstuinen beheert. Daarnaast was hij van 1988 tot 1994 bestuurlijk actief voor de Utrechtse Reddingsbrigade, onder meer als secretaris en commissaris varend redden. Na 1994 was hij nog geruime tijd als vrijwilliger aan de brigade verbonden.
Sinds 1999 is de heer Buijtendorp als vrijwilliger betrokken bij het Nederlands Instituut voor Volks Ontwikkeling en Natuurvriendenwerk Utrecht, waar hij leiding geeft aan allerlei creatieve bezigheden.

De heer V.G. Chocolaad (54) (Maarssen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De Surinaamse voetbalvereniging Faja Lobi werd in 1963 opgericht en fuseerde vorig jaar met de Utrechtse voetbalverenging KDS. De heer Chocolaad vervult sinds 1985 het penningmeesterschap van de club. Mede dankzij zijn betrokkenheid en inzet groeide Faja Lobi uit tot een bloeiende vereniging die in Utrecht een belangrijke plaats inneemt en die tevens fungeert als ontmoetingsplaats voor verschillende culturen. Naast zijn werk voor de voetbalvereniging is de heer Chocolaad actief als vrijwilliger bij de Evangelische Broeder Gemeente en als voorzitter van een Vereniging van Eigenaren van een wooncomplex.

De heer D. van Dijk (46) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1979 stond de heer Van Dijk aan de wieg van het Utrechts Klokkenluiders Gilde, waarvan hij tot 1989 penningmeester was. Tevens is hij al meer dan twintig jaar actief voor de Utrechtse Klokkenspel Vereniging. Zo organiseert hij de wekelijkse zomerse beiaardspelen in de Domtoren en stelt hij, samen met de beiaardier, het programma en het programmaboekje samen. Van 1991 tot 2003 was de heer Van Dijk tevens secretaris van de Stichting Luidklokken Fonds Stad Utrecht. Vanaf 1995 is hij verhuurder van de Nicolaïkerk en sinds 2001 zet hij zich in voor een nieuwe beiaard in de Hervormde Kerk in Vleuten. Hij is voorts organist van de Torenpleinkerk in Vleuten. In 2007 werd hij secretaris van de Stichting Reconstructie Topgevel Korte Nieuwstraat 2 te Utrecht.

Mevrouw M.M.P. van der Goes (77) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1952 tot 1960 was mevrouw Van der Goes actief als akela van de scouting Kwintsheul. In 1967 en 1968 werkte zij gedurende ongeveer een jaar als vrijwilliger in de krottenwijken van Parijs, waar zij onder meer heeft meegewerkt bij het aanleggen van een bibliotheek. Daarnaast spant zij zich sinds 1983 in op maatschappelijk gebied en op het gebied van het kerkelijk leven. Zo was zij enkele jaren voorzitter van het parochiebestuur van de Antoniuskerk in Lombok. Ook is zij tot op heden lid van de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB), waar zij, in het kader van het Vrouwen Ontmoetingsproject, Nederlandse les geeft aan buitenlandse vrouwen en hen helpt bij de inburgering.

De heer P.J. Govaard (54) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Govaard werd in 1992 lid en enige tijd later voorzitter van de beleidsgroep Huisvesting, Toegankelijkheid en Mobiliteit van het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU). Als zodanig heeft hij zich bijzonder ingespannen voor de toegankelijkheid van voorzieningen van de openbare ruimte en het openbaar vervoer. Hij was tevens een viertal jaren voorlichter bij het 'Scholenproject', waarin mensen met een functiebeperking gastlessen geven op Utrechtse basisscholen.
Eveneens vanaf 1992 is de heer Govaard consulent mobiliteit in de stad Utrecht en regiocoördinator van de provincie Utrecht binnen de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang, thans Viziris, en binnen de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Daarnaast is hij sinds 1993 lid van het passagierspanel van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Utrecht, dat zich bezighoudt met de kwaliteit van het openbaar vervoer van het GVU en dat adviezen geeft over de lijnvoering, dienstregeling en kwaliteit van de dienstverlening.

Mevrouw R. Hallebeek-Nieumeyer (81) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al ruim vijfendertig jaar is mevrouw Hallebeek-Nieumeyer actief op het terrein van het buurthuiswerk, het jeugd- en jongerenwerk en de ouderenzorg. Zo was zij van 1973 tot 1988 vrijwilliger in het buurthuis Kastor, waar zij vrouwen naailes gaf. Ook was zij enkele jaren coördinator vakantiebesteding in Overvecht-Zuid en vrijwilliger bij het clubhuiswerk voor kinderen in de bouwspeeltuin De Heuvel. Vanaf 1977 heeft zij zich ruim twintig jaar ingezet voor het Sociaal Werk Oud-Katholiek Utrecht. In die hoedanigheid bezocht zij zieken en ouderen in de wijk. Tussen 1980 en 2008 ten slotte was zij projectleider bij de Sociëteit Tuindorp, waar ouderen terecht kunnen voor recreatieve activiteiten en ontmoeting.

Mevrouw A.F. Hessel-Zaal (80) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gedurende meer dan zestig jaar is mevrouw Hessel-Zaal werkzaam op het gebied van het kerkelijk leven, emancipatie en ouderenwelzijn. In de beginjaren leidde zij enige tijd de meisjesvereniging en de zondagsschool van de Gereformeerde Noorderkerk te Utrecht. Van 1960 tot 1993 leidde zij een moederclub in Lombok en tussen 1970 en 2000 was zij als vrijwilliger betrokken bij het ouderenwerk in de Pniëlkerk in Oog in Al. Voorts was zij enkele jaren penningmeester en later voorzitter van de Nederlands Christelijke Vrouwenbond, afdeling Utrecht West. Sinds omstreeks 2000 is decoranda bestuurslid van het Gewest Utrecht Stad van de Protestants Christelijke Ouderenbond en lid van verschillende werkgroepen van COSBO Stad Utrecht, het samenwerkingsverband van drie ouderenbonden. Zij is tevens afgevaardigde namens de stad Utrecht in de landelijke vergaderingen van de Protestants-Christelijke Ouderenbond.

De heer prof. dr. P. Hooimeijer (53) – Officier in de Orde van Oranje-Nassau
(onderscheiding wordt uitgereikt door de voorzitter van de Universiteit van Utrecht)
Professor Hooimeijer is sinds 1985 verbonden aan de Universiteit van Utrecht en sinds 1994 als hoogleraar demografie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd op het gebied van de stadsgeografie. Daarnaast heeft hij als faculteitsdecaan intensief bijgedragen tot de fusie van de faculteiten Aardwetenschappen en Ruimtelijke Wetenschappen en stond hij aan de wieg van de nationale onderzoeksschool NETHUR. Professor Hooimeijer was en is sinds 1988 bestuurlijk actief voor talrijke organisaties en instellingen op zijn vakgebied. Zo vervult hij onder meer het voorzitterschap van de stuurgroep van het NWO-programma Social Science research on Environment and Nature en is hij lid, vice-voorzitter en voorzitter van verschillende advies- en wetenschappelijke raden in het kader van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De heer R.A.C. Kil (62) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tot 2008 was de heer Kil werkzaam in het onderwijs. Zo was hij van 1973 tot 2003 directeur van de Van der Hulstschool. In 1997 werd hij lid en later voorzitter van de commissie Identiteit Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht. Voorts schreef hij artikelen in het interkerkelijke blad 'Begrip' en was hij medeauteur van een herdenkingsboek over de Van der Hulstschool.
Daarnaast was/is de heer Kil sinds 1974 als bestuurder en vrijwilliger actief op maatschappelijk en kerkelijk terrein. Zo is hij onder meer sinds 1990 organisator van dialoogavonden met Marokkaanse buurtbewoners en, vanaf 1995, lid en later voorzitter van de Interkerkelijke Werkgroep Etnische Minderheden Rivieren-Dichterswijk.

Mevrouw H.A. van Koevorden (70) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Koevorden werd in 1977 als verpleegkundige uitgezonden naar het Afrikaanse oerwoud, waar zij gedurende 3,5 jaar werkzaam was op de missiepost Mampoko voor de Paters van Mill Hill in Zaïre. In de periode 1988 tot 1998 is zij vanuit CORDAID verschillende keren als verpleegkundige langdurig uitgezonden naar verschillende Afrikaanse landen. In 2003 was zij actief als verpleegster in Senegal. Daarnaast is mevrouw Van Koevorden sinds 1998 vrijwilliger bij de Stichting Het Buitenhof, de grootste reisorganisatie voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland en sinds 2003 ook bij de Stichting Dolfijn Vakanties.

Mevrouw W. Kraaij-van Drie (73) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1980 is mevrouw Kraaij-van Drie als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de pastorale dienst in het Diaconessenhuis in Utrecht, waar zij tevens als koster werkzaam is. In de periode 1990 tot 2008 was zij als ouderling van de wijkgemeente Nicolaïkerk onder meer betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de zogenaamde 'open-deur'-diensten. Dit zijn kerkdiensten die, door hun bijzondere evangelische inhoud, mensen uit de hele regio naar Utrecht trokken. Voorts is mevrouw Kraaij-van Drie sinds 1992 behulpzaam bij de organisatie en de uitvoering van kerkdiensten en het pastoraat in Tolsteeg. Zij bereidt daar tevens gezelligheidsbijeenkomsten voor.

De heer prof. dr. J.M.E. Kuijpers (62) – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
(onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeester van Nijmegen)
Professor Kuijpers is sinds 1991 verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was hoogleraar Astrofysica en sinds 2006 decaan van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Professor Kuijpers wordt wereldwijd gezien als een autoriteit op een van de meest fundamentele en moeilijkste onderdelen van de sterrenkunde. Mede dankzij zijn exceptionele deskundigheid neemt de Nijmeegse onderzoeksgroep een unieke positie in binnen de astrodeeltjesfysica. Decorandus is voorts een begenadigd docent, hij begeleidde 15 promovendi en is auteur van vele wetenschappelijke publicaties. Daarnaast heeft professor Kuijpers ook bestuurlijk een wezenlijke bijdrage geleverd aan het vakgebied. Zo was hij als bestuurslid van de stichting ASTRON een van de drijvende krachten achter de bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld, de nieuwe Nederlandse radiotelescoop LOFAR.

Mevrouw A.B. Langedijk (82) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al ruim vijftig jaar is mevrouw Langedijk werkzaam als vrijwilliger op maatschappelijk terrein. Van 1958 tot 2006 zette zij zich in voor de internationale hulporganisatie Dorcas. Zij maakte kleding en dekens voor hulpbehoevenden. In het verleden was zij tevens actief als oprichter en medewerker van een telefooncirkel en als vrijwilliger bij de welfare van het Nederlandse Rode Kruis. Sinds 1977 is zij daarnaast werkzaam bij het verpleeghuis Voorhoevehuis in Utrecht, waar zij allerlei hand- en spandiensten verricht.

De heer J. Lievaart (72) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is violist en sinds 1968 docent viool en altviool. Hij wijdt zich aan het geven van methodieklessen en het leiden van jeugdorkesten. Naast het lesgeven aan verschillende muziekscholen, richtte hij in 1973 zijn eigen muziekschool op, de Accademia Filarmonica. Na een aantal jaren op reguliere wijze te hebben lesgegeven, ging hij in 1983 over op het lesgeven in de Suzukimethode, die tot doel heeft om door middel van muziek het gevoel en begrip van kinderen te stimuleren, zodat zij als volwassenen kunnen bijdragen aan een betere wereld. De heer Lievaart is tevens medeoprichter van de Nederlandse afdeling van de European String Teachers Association (ESTAN Nederland) en hij is bedenker en oprichter van het ESTA-blad 'ARCO', waarvan hij 25 jaar hoofdredacteur is geweest.

Mevrouw H.M.M. Noordermeer (58) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
(onderscheiding wordt op een later tijdstip uitgereikt)
Mevrouw Noordermeer maakte van 1981 tot 2007 deel uit van het bestuur van het Utrechts Vocaal Ensemble, een kamerkoor bestaande uit geschoolde amateurs, dat in 1946 is opgericht. Van 2001 tot 2005 had decoranda tevens de zakelijke leiding van het Utrecht String Quartet. Daarnaast is zij sinds enkel jaren werkzaam als redactiemedewerker bij Zing Magazine en zij houdt zich bezig met de werving van koren en gastgezinnen voor Europa Cantat, het grote internationale korenfestival dat dit jaar voor het eerst in Nederland zal worden gehouden. Voorts is mevrouw Noordermeer sinds bijna twintig jaar als vrijwilliger actief bij het theatergezelschap De Paardenkathedraal.

De heer drs. B. Nugteren (55) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
(onderscheiding wordt uitgereikt door de voorzitter van de Universiteit Utrecht)
De heer Nugteren is sinds 1982 werkzaam bij de Universiteit van Utrecht, intussen is hij Hoofd Bestuurssecretariaat en Coördinator Universitair Cultuur Programma. De heer Nugteren heeft zich ingezet om de relatie tussen stad, cultuur en onderwijs te verstevigen. Hij heeft onder meer bijgedragen tot de totstandkoming van een Europees netwerk van universiteiten en de Programmaraad Cultuur. Daarnaast bekleedt de heer Nugteren talrijke verschillende nevenfuncties. Zo is hij al vele jaren onder meer auditor/secretaris bij de Association of European Universities, vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting Academisch Erfgoed, verantwoordelijke voor het Internationale Studenten Pianoconcours en stuwende kracht achter de totstandkoming van de culturele zondagen. Ook is hij bestuurslid van het Sterren- en Weerkundig Museum Sonnenborgh en lid van de Provinciale Staten Utrecht.

De heer G.J. Overdijkink (65) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Overdijkink is sinds 1982 bestuurlijk betrokken bij de Stichting Yoga en Vedanta, waarvan hij sinds ongeveer 1989 het voorzitterschap vervult. De Stichting is de grootste yogaorganisatie in Nederland en de langst bestaande in het kader van de opleiding tot yogadocent. Decorandus wordt beschouwd als de spil van de Stichting Yoga en Vedanta en zijn inzet is van grote betekenis geweest voor de groei en bloei van de stichting. Ook organiseert de heer Overdijkink al voor de derde keer het congres dat jaarlijks in Zwitserland plaatsvindt. Daarnaast is hij voorzitter van de actieve buurtvereniging Zwarte Woud in de wijk Lunetten.

Mevrouw J.M. Pelman-Haarlem (62) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1977 is mevrouw Pelman-Haarlem werkzaam als vrijwilliger voor het onderwijs. In het begin was zij enige tijd zwemmoeder bij de basisschool De Zeven Gaven in Utrecht. In 1978 werd zij leesmoeder voor de kinderen van groep 3 en 4 van dezelfde school. Dit werk heeft zij dertig jaar gedaan. Daarnaast is zij sinds 1978 als vrijwillig begeleider betrokken bij allerlei schoolactiviteiten, zoals het jaarlijkse schoolreisje. Mevrouw Pelman-Haarlem was tevens enkele jaren bezoeker van zieken en bejaarden voor de parochie van de Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland en sinds 2000 verzorgt zij de koffie tijdens de wekelijkse kerkdienst.

De heer J.J.A.M. Ruijs (76) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al in 1949 werkte de heer Ruijs als vrijwilliger enige tijd in het kindertehuis Maliebaan 64-66 in Utrecht. Van 1953 tot 1956 was hij hopman van de Katholieke Verkenners Bilthoven. In 1956 werd hij leider bij de St. Nicolaas Groep/Souting Nicolaas, dit werk heeft hij tot 1979 gedaan. Voorts was hij geruime tijd gezinsvoogd via Pro Juventute en van 1987 tot 2006 werkte hij als vrijwilliger bij de Nicolaas-Monicaparochie, waar hij onder meer gedurende acht jaar voorzitter was van de parochievergadering. De heer Ruijs zette zich verder in als huisbaas/vertrouwenspersoon voor studenten en als bezoeker van alleenstaande ouderen. Sinds 2007 is hij vrijwilliger bij de sportvereniging KDS.

Mevrouw A. Saltzherr-van den Berg (69) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat mevrouw Saltzherr-van den Berg actief werd voor de scouting. Aanvankelijk was zij welpenleider, daarna tientallen jaren akela en later groepsleider. Momenteel is zij actief in de Scoutshop en als beveiliger bij grote evenementen. Ook schreef zij een boekje over de scoutinggeschiedenis van Utrecht. Voorts zet mevrouw Saltzherr-van den Berg zich sinds 1985 in voor de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten. Zij vertegenwoordigt de club op internationale bijeenkomsten, richt tentoonstellingen in en maakt catalogi. Ook is zij sinds 1993 medewerker en sinds een aantal jaren secretaris van het Scouting Nederland Museum in Baarn.

De heer dr. A.H.M. van Schaik (68) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Schaik is werkzaam als historicus en publicist. Hij wordt beschouwd als autoriteit op het gebied van de Nederlandse kerkgeschiedenis. Hij is tevens auteur van talrijke boeken en artikelen, waaronder een aantal belangrijke biografieën. Daarnaast was hij geruime tijd redacteur van het Maandblad en van het Jaarboek van de Verenging Oud-Utrecht. Hij was bestuurslid van de Stichting Restauratiefonds Gertrudiskapel (1983-1985) en directeur (bestuurslid) van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (1987-1995). Sinds 2000 is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Utrechts Archief en sinds 2002 van de Stichting Aartsbisschoppelijke Collectie van het Museum Het Catharijne Convent Utrecht. Ook treedt hij al bijna dertig jaar op als spreker bij bijzondere gelegenheden en voor historische verenigingen in stad en regio.

De heer J. Schutte (64) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Tot aan zijn pensionering werkte de heer Schutte bij de ABN AMRO Bank. Daarnaast was hij bestuurlijk actief op het terrein van de belangenbehartiging van werknemers binnen de ABN AMRO. Voorts heeft de heer Schutte zich ingezet op maatschappelijk en cultureel gebied. Zo is hij medeoprichter (1981), bestuurslid en een aantal jaren voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en (eind)redacteur van het tijdschrift Historische Vereniging. Ook is hij sinds 1988 in diverse functies actief voor het Nederlandse Rode Kruis en vanaf 2004 bestuurslid van de nieuwgevormde afdeling Stichts Weidegebied. Decorandus is voorts penningmeester van een winkelvereniging in Oudewater, vrijwilliger bij het Johannes Hospitium in Vleuten en voorzitter van de Straatnamencommissie van de Historische Vereniging van de gemeente Utrecht.

De heer M. Sini (52) – Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Sini is werkzaam bij het ROC Midden-Nederland, waar hij sinds 1999 de functie vervult van directeur Grote-Stedenbeleid. Hij wordt beschouwd als een bruggenbouwer die een cruciale rol vervult in de interreligieuze dialoog en het integratiedebat, in het bijzonder de integratie van de moslimgemeenschap in Nederland. Decorandus was/is tevens actief in talrijke bestuurlijke functies. zoals bij de Stichting Islam en Burgerschap, de Stichting Levensbeschouwing in Dialoog, de Nationale Coalitie voor Vrede in het Midden-Oosten, het Nationaal Platform voor Samenwerking tegen Racisme en Discriminatie, het College van Curatoren Bijzondere Leerstoel Humanisme en Islam, de Vereniging Nederlandse Organisaties voor het Vrijwilligerswerk. Decorandus was lid van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix en sinds enige tijd is hij onder meer lid van de Nationale Unesco-Commissie, het Marokko Fonds en voorzitter van de Stichting Islamitische Zendtijd.

De heer drs. C.H. Staal (62) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1978 is de heer Staal werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker/hoofdconservator van het Museum Catharijneconvent. Hij heeft een belangrijk netwerk opgebouwd en grote inspanningen gepleegd om het museum op de kaart te zetten in Nederland en daarbuiten. Hij vervulde daarnaast talrijke bestuurlijke functies. Zo was de heer Staal van 1991 tot 2007 lid van de Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Museen und Schatzkammern. Voorts was hij redactielid van het maandblad 'Oud Utrecht' en bestuurlijk actief voor onder meer de Vereniging Oud Utrecht, het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, de Provinciale Commissie Utrecht, de Stichting Utrechtse Kastelen, de Historische Reeks Utrecht, de Interieurcommissie van de Kathedrale kerk van St. Catharina, de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, het Werkgenootschap Katholieke Kerkhistorici, het Sint Maartensberaad en de begeleidingscommissie Kerken Kijken Utrecht. Hij is tevens betrokken bij de Parochiële Caritas Instelling en de Stichting Sormani Nijmegen.

Mevrouw ds. H.E. Treurniet (52) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Treurniet is sinds 1986 werkzaam voor de Protestantse Gemeente Utrecht. Zij werkt als buurtpastor, vanuit de Roobolkapel, in de Utrechtse Geuzenwijk. Door haar grote betrokkenheid bij het wel en wee van de buurtbewoners, die zij altijd met raad en daad bijstaat, vervult mevrouw Treurniet een spilfunctie. Ook geeft zij leiding aan een team van vrijwilligers. Mevrouw Treuniet is voorts als vrijwillige uitvaartpastor betrokken bij het project Eenzame Uitvaarten. Daarnaast is zij sinds enkele jaren actief als lid van de landelijke kerngroep Ionabeweging Nederland en schrijft zij voor Vliegers, het tijdschrift van het netwerk van Urban Mission en voor het blad van de Protestantse Gemeente Utrecht.

De heer C. Versluis (62) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
(onderscheiding wordt uitgereikt door de voorzitter van de Universiteit Utrecht)
Decorandus is sinds 1971 werkzaam bij de Universiteit Utrecht, waar hij eerste laboratoriummedewerker is van de faculteit Bètawetenschappen bij het departement Scheikunde. De heer Versluis is specialist op zijn vakgebied, die ook internationaal grote bekendheid geniet. Hij is auteur van talrijke publicaties en heeft daarnaast, als analist, diverse promovendi en gastonderzoekers begeleid. In de jaren tachtig was hij tevens lid van het bestuur van de subfaculteitsraad. Sinds 1994 zet hij zich onder meer in als medewerker van de lokale hulpverleningsorganisatie van het gebouw waar hij werkt. In de periode van 1985 tot 2003 was de heer Versluis daarnaast secretaris van de schaakvereniging TRIO.

Mevrouw H. van Vliet-Van Hunen (68) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1988 is mevrouw Van Vliet-Van Hunen actief als medewerker van het Buurtpastoraat Geuzenwijk in Utrecht. Het buurtpastoraat richt zich op thema's als armoede, schuldenvraagstukken, achterstandssituaties, eenzaamheid etc. Als ouderling van de toenmalige Hervormde Gemeente Zuilen was mevrouw Van Vliet-Van Hunen betrokken bij de start van wat destijds het Project Geuzenwijk werd genoemd. Sindsdien levert zij een intensieve bijdrage aan activiteiten, diensten en religieuze feesten die vanuit het buurtpastoraat in de Roobolkapel worden georganiseerd. Ook is zij actief voor de voedselbank die sinds 2007 werkt vanuit de RK Sint Jacobuskerk in Zuilen.

Mevrouw D.J. Zeefuik (52) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Zeefuik geniet als (jazz)zangeres in binnen- en buitenland bekendheid onder de naam Denise Jannah. Zij was de eerste zangeres in Nederland en de eerste niet-Amerikaanse vocaliste die in 1995 een exclusief contract met het grote internationale jazzlabel Blue Note tekende. Sinds 2001 zingt Denise Jannah tevens gedichten, waarvoor zij zelf de muziek componeert. Zij trad op voor HM Koningin Beatrix, Nelson Mandela, Bill en Hillary Clinton en tijdens de Eurotop. Ook trad zij vele malen op tijdens het North Sea Jazz Festival. Daarnaast werkt zij graag mee aan maatschappelijk relevante activiteiten. Zij spant zich in om een bijdrage te leveren aan de leefomstandigheden van mensen die kwetsbaar zijn vanwege politieke of persoonlijke omstandigheden. Zo gaf zij muzikale workshops in Zuid-Afrika, Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesië en organiseerde zij benefietconcerten voor goede doelen. Daarnaast trad zij op voor het Leger des Heils, tijdens de herdenkingsdienst van de
Decembermoorden in Suriname en voor de Evangelische Broedergemeente.

De heer M.H. Zeid-Kailani (75) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Zeid-Kailani kwam in 1965 vanuit de Palestijnse gebieden naar Nederland. Hij was lange tijd werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenis van Utrecht. Vanaf zijn komst naar Nederland heeft hij zich op talrijke manieren ingezet voor de dialoog tussen moslims en christenen. Hij was onder meer actief voor de Utrechtse Migrantenraad, de werkgroep Pniël voor buitenlandse werknemers, de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders, de werkgroep Morele Herbewapening/Initiatives of Change, het 'Ambassadors for Peace'-initiative en de werkgroep Vrede van Utrecht. Ook is hij auteur van het boek 'Kernmomenten in de Islam'.

Stuur dit bericht door!

Geridderd: mevrouw D.J. Zeefuik, beter bekend als Denise Jannah.

Geridderd: mevrouw D.J. Zeefuik, beter bekend als Denise Jannah.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht