zaterdag 18 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaLU veegt vloer aan met Actieplan Luchtkwaliteit
Gepubliceerd: 2009-04-02
door: Stadsredactie JvSUitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) betekent een forse verslechtering van de luchtkwaliteit en is slecht voor de volksgezondheid. Veel maatregelen zijn gericht op het faciliteren van de auto in een groeiende stad. Met een andere stedelijke groeiambitie zijn ingrijpende maatregelen als een Spoorlaan en de ‘knips’ volstrekt overbodig. Met deze bewoordingen veegt Leefbaar Utrecht (LU) volledig de vloer aan met het Actieplan Luchtkwaliteit, waar de afgelopen weken al drie wethouders over struikelden.

De stadspartij maakt in het ALU onderscheid tussen de maatregelen die noodzakelijk zijn om in 2015 te voldoen aan de Europese eisen rond de luchtkwaliteit en de maatregelen die het college als extra heeft toegevoegd heeft. Tot die laatste categorie behoren onder meer de knip in de Thomas à Kempisweg, de aanleg van de Spoorlaan en de ondertunneling van de St. Josephlaan. Volgens fractievoorzitter Vincent Oldenborg is dat nodig omdat het college de stad wil laten groeien van 300.000 inwoners nu tot 390.000 in 2025.

De in het ALU voorgestelde knips (blokkades van doorgaande wegen langs het centrum) leiden volgens LU alleen maar tot meer autokilometers en dus een slechtere luchtkwaliteit. De maatregelen om het fietsen en het openbaar vervoer te stimuleren zijn volgens de stadspartij volstrekt onvoldoende. Verder twijfelt LU aan de gemeentelijke berekeningen van de luchtkwaliteit en verkeersintensiteit.

De stadspartij ziet maar één echte oplossing: het weren van de auto uit de stad. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het vergroten van de milieuzone naar het hele gebied binnen de ring, de aanleg van tolpoorten rond de stad (zoals in Londen) en voluit in te zetten op een echt fijnmazig OV- en fietsnet.
Verder wil de partij een brede maatschappelijke discussie in de stad over het nut en de noodzaak van de groei van de stad met 30 procent tot 2025.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht