dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaMeerderheid Thema-dreven voor sloop
Gepubliceerd: 2009-04-15
door: Paula SwieringaEen meerderheid van de bewoners van de 'Thema-dreven' in Overvecht De Gagel is voor de sloop van de tienhoogflats. Maar dan willen ze er wel een eengezinswoning voor terug. Volgens de Woonbond is dat laatste niet realistisch en moeten de bewoners veel beter voorgelicht worden over hun woonkansen.

De Woonbond heeft een bewonersonderzoek gedaan in de Tigrisdreef, Haifadreef, St. Eustatiusdreef, St. Maartendreef en Ankaradreef. In een schriftelijke enquête konden bewoners onder meer hun voorkeur aangeven voor sloop, groot onderhoud of woningverbetering van de flats. Meer dan de helft (55 procent) gaf aan voor sloop van de flats te zijn. Maar bijna evenzoveel bewoners kozen voor de optie van groot onderhoud (51 procent) of woningverbetering (49 procent).

Veel mensen kozen dus voor meerdere opties. “Logisch”, zegt Joke de Jong van de bewonerscommissie Samen Sterk. “Het is moeilijk kiezen, als je niet weet wat je ervoor terugkrijgt. Veel bewoners denken dat ze na de sloop een eengezinswoning krijgen. En sommige mensen staren zich blind op de 5000 euro verhuisvergoeding die ze krijgen als er gesloopt wordt. Voor mensen die niet veel hebben, is dat een heleboel geld."

De bewonerscommissies Samen Sterk en Maarank, hadden de opdracht gegeven voor de enquête, omdat ze wilden weten hoe hun achterban tegenover de plannen staat van de gemeente en de wooncorpraties Mitros en Portaal. Deze willen de zes tienhoogflats slopen voor nieuwbouw. Het gaat daarbij om 722 flatwoningen.

Vorig jaar zomer kregen alle adressen een enquêteformulier toegestuurd. De leden van de bewonerscommissies zijn vervolgens bij iedereen gaan aanbellen om ze te helpen bij het invullen van de enquête. Uiteindelijk hebben 254 mensen de vragenlijst ingevuld.

De bewoners zijn zich er nu in elk geval van bewust dat er wat staat te gebeuren in hun buurt. Opvallend veel mensen hebben zich het afgelopen jaar ingeschreven bij Woningnet. Momenteel staat 75 procent ingeschreven als woningzoekenden.

Driekwart van de bewoners geeft aan te willen verhuizen naar een eengezinswoning. Vooral de oudere bewoners geven de voorkeur aan de huidige flats. Ongeveer de helft wil in Overvecht blijven, waarvan 37 procent het liefst in de buurt wil blijven. Eenderde zegt liever in een andere wijk wonen. Niemand wil Utrecht uit.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht