zaterdag 25 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaOnderhoud werfgevels hard nodig
Gepubliceerd: 2009-04-01
door: Stadsredactie TvdB

Jan van Ingen van restauratiebedrijf Woudenberg laat een scheur zien in een gevelmuur bij de Lichte Gaard.

Jan van Ingen van restauratiebedrijf Woudenberg laat een scheur zien in een gevelmuur bij de Lichte Gaard.

De Utrechtse werven krijgen een stevige onderhoudsbeurt. Daarbij wordt het metselwerk van de gevelmuren aangepakt. Op diverse plekken is er namelijk sprake van ernstige scheuren.

Ook worden deuren vernieuwd, kozijnen geschilderd en regenwaterspuwers en kapot traliewerk vervangen. De werkzaamheden duren tot en met oktober.

Het onderhoud aan het Rijksmonument is volgens Stadswerken dringend noodzakelijk. Er wordt gesproken over achterstallig onderhoud. Vorig jaar liet oud-wethouder Robert Giesberts (GroenLinks) een inventarisatie maken naar de staat van de gevels van de werfkelders. De gemeente is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw eigenaar van de gevels en de werfkades.

Het onderhoud dat nu plaatsvindt is nog maar een klein deel van de hele Oudegracht. De ervaringen die hierbij worden opgedaan worden gebruikt voor een verdere aanpak. Nu gaat het nog onder meer over de werven bij de Stadhuisbrug, de Maartensbrug en het stuk tussen de Smeebrug en de Geertebrug. Ook een deel van de kademuur van de Drift wordt bij het onderhoud betrokken.

Voor het specialistische onderhoudswerk is het bedrijf de Koninklijke Woudenberg ingehuurd dat vijftien jaar geleden ook al de bruggen over de Oudegracht restaureerde. Op diverse plekken zijn werknemers al begonnen met het verwijderen van klimopbegroeiing die vaak door de zich in het metselwerk invretende wortels voor de nodige vernielingen hebben gezorgd.

Niet alle gevelbegroeiing is een last, zegt Ton van Riezen die namens de gemeente projectleider is van de restauratie, want varens zoals het muurleeuwbekje en de tongvaren worden met rust gelaten. Waar nodig zal om deze planten heen het metselwerk worden verbeterd.

De kosten van het onderhoud bedragen circa zes ton en worden deels gesubsidieerd door het ministerie van cultuur vanuit de zogeheten Kanjersubsidies. De rijksoverheid wil met die subsidie stimuleren dat eigenaren van monumenten goed onderhoud verrichten.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht