dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaWolfsen gaat voor raad diep door het stof
Gepubliceerd: 2009-04-16
door: Louis Engelman

Het wemelde van de journalisten vandaag op het Utrechtse stadhuis.

Het wemelde van de journalisten vandaag op het Utrechtse stadhuis.

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft donderdagmiddag in de gemeenteraad uitvoerig zijn excuses aangeboden voor de druk die hij vorige week heeft uitgeoefend op de redactie en de uitgever van Ons Utrecht om een artikel niet te publiceren.

Uiteindelijk besloot de uitgever de gehele oplage te vernietigen en de krant opnieuw te laten drukken, zonder het gewraakte verhaal. Volgens Wolfsen hadden zijn telefonische contacten met de uitgever, nadat hij bij de redactie bot had gevangen, niet plaats moeten vinden. “Ik ben de aanstichter geweest van de discussie over de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting’, zei hij. ‘Als ik de schijn heb gewekt afbreuk te willen doen aan deze democratische kernwaarden, dan spijt mij dat zeer.’

Wolfsen had zich er ernstig aan gestoord aan een artikel, waarin – in zijn ogen – werd gesuggereerd dat hij had gesjoemeld met de pensionvergoeding die hij opstreek nadat hij tot burgemeester van Utrecht was benoemd. In het verhaal werd oud-hoogleraar bestuurskunde Twan Tak opgevoerd, die constateerde dat de burgemeester waarschijnlijk de regelgeving foutief had geïnterpreteerd en daardoor 17.000 euro te veel had ontvangen.

In zijn boosheid hierover heeft Wolfsen hemel en aarde bewogen om het artikel niet te laten publiceren. Afgelopen dinsdag verdedigde de burgemeester tijdens een persconferentie nog deze handelwijze. Hij voelde zich in zijn integriteit aangetast. Maar onder druk van de publieke opinie en op het matje geroepen door de gemeenteraad, erkende hij donderdag verkeerd te hebben gehandeld. Hij bood daarom zijn verontschuldigingen aan.

De raad bleek zich zeer aan het gedrag van de burgemeester te hebben geërgerd. D66 noemde diens handelwijze ‘oliedom’ en verweet Wolfsen dat hij Utrecht grote schade had toegebracht. Ook de PvdA noemde diens actie ‘onbegrijpelijk’ en GroenLinks stelde dat Wolfsen hiermee het hele stadsbestuur in een kwaad daglicht had gesteld. De VVD: ‘We staan als stad te kijk.’
Leefbaar Utrecht zei te vrezen dat Wolfsen in de stad zijn gezag is kwijtgeraakt.

De oppositiepartijen in de raad dienden een motie in, waarin werd aangedrongen op een raadsonderzoek met als doel door een beter communicatiebeleid de persvrijheid in de stad te waarborgen. De motie haalde het niet. De coalitiepartijen zagen meer in een initiatiefvoorstel van het college om de relatie met de pers te verbeteren.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht