woensdag 22 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaWoolloomooloo maand dicht
Gepubliceerd: 2009-04-09
door: Stadsredactie JvS

De Woo, Foto: Flickr.

De Woo, Foto: Flickr.

Op last van Burgemeester Wolfsen moet discotheek Woolloomooloo aan het Janskerkhof een maand dicht. Reden zijn diverse delicten, die de afgelopen tijd bij het horecabedrijf plaatsvonden.

Volgens de gemeente waren er diverse geweldplegingen en mishandelingen in de thuisbasis van Utrechtsch Studenten Corps (USC). Daarbij was veelal drank in het spel. Ook is er alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar.

Naar aanleiding van de incidenten heeft een indringend gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en het USC. Hierop heeft het USC op eigen initiatief besloten de Woolloomooloo een week te sluiten om orde op zaken te stellen, onder meer door een nieuw veiligheidsplan op te stellen.

Toch meende Wolfsen dat er handhavend optreden moest worden door de zaak een maand te sluiten. Bij de strafmaat is rekening gehouden met de maatregelen, die het USC uit eigen beweging nam. Verder heeft Wolfsen besloten om strikte voorschriften aan de horecavergunningen te verbinden. Zo moet het barpersoneel nuchter zijn, moet de ingang goed verlicht zijn en mogen er alleen nog personen van 18 jaar en ouder naar binnen.

De maand sluiting is verder nodig om de openbare orde in de omgeving te herstellen. Ook is het een signaal aan de Woolloomooloo en zijn bezoekers dat de problemen serieus genomen worden.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht