vrijdag 21 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaGrenen werfpalen stonden te lang droog
Gepubliceerd: 2009-07-16
door: Stadsredactie WdH

In 1986 werd de Nieuwegracht drooggelegd voor de aanleg van een riool. Foto: Wouter de Heus.

In 1986 werd de Nieuwegracht drooggelegd voor de aanleg van een riool. Foto: Wouter de Heus.

Voor 35 miljoen euro moeten de kademuren aan de Utrechtse werven worden opgeknapt. Volgens de gemeente is er anders over tien jaar geen muur meer over. Een bacterie ‘snoept’ de houten funderingspalen op.

De rioleringswerkzaamheden van midden jaren tachtig zijn mede oorzaak dat de bacterie zo te keer kon gaan. De grenen funderingspalen van de kademuren stonden in de Oudegracht een jaar droog voor de aanleg van een riool. Ook in de Nieuwegracht was dat het geval alleen duurde die aanleg korter. Aan de Nieuwegracht was vooral beton gebruikt om de muren op te funderen en is het probleem kleiner.

De werven, ooit een ratjetoe omdat ze allemaal in particulier bezit waren, zijn vanaf de jaren dertig tot jaren zestig aangelegd volgens eenzelfde stramien. In het begin werd hout gebruikt om de kademuren op te laten rusten, later vooral beton.

De gemeente zegt dat de houten palen best een tijdje droog gezet konden worden, maar wanneer dat cumulatief langer dan twee jaar is, krijgt de verwoestende bacterie onomkeerbare vat op het hout. Om toekomstige problemen te voorkomen wordt tijdens de restauratie materiaal toegepast dat immuun is voor de bacterie.

Ook de bomen op de werven vormen een probleem. De wortels groeien door de muren heen. Her en der langs de grachten zal daarom gekapt moeten worden. De herstelwerkzaamheden zullen zo’n zes jaar duren en starten medio 2010.


Stuur dit bericht door!

Onder de kademuren van de Nieuwegracht staat vooral beton als fundering.

Onder de kademuren van de Nieuwegracht staat vooral beton als fundering.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht