woensdag 22 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaKademuur Vleutenschevaart blootgelegd
Gepubliceerd: 2009-07-09
door: Stadsredactie WdH

De kademuur kwam aan het licht bij het verleggen van kabels en leidingen.

De kademuur kwam aan het licht bij het verleggen van kabels en leidingen.

Bij archeologisch onderzoek op het Smakkelaarsveld is een deel van de 18e- en 19e- eeuwse kademuur van de Vleutenschevaart blootgelegd. Op het veld worden momenteel kabels en leidingen verlegd.

In de opgravingssleuf documenteren archeologen momenteel de oude kademuur. Er zijn inmiddels tal van vondsten tevoorschijn gekomen: stukken van een maliënkolder, diverse messen en een houten bewerkte naaldenkoker met naalden. Mogelijk zijn ook resten gevonden van een oude brug over de Vleutenschevaart. De vondsten worden geconserveerd en op een later moment tentoongesteld.

De historische Vleutenschevaart was één van de oudste aangelegde waterwegen van de stad Utrecht. De Vleutenschevaart is in de 11e of 12e eeuw aangelegd, ten tijde van de grootschalige ontginningen van de veengebieden ten westen van de stad Utrecht.

Na de aanleg van de stadsverdedigingswerken in 1122 ontstond aan het einde van de Vleutenschevaart, vlak vóór de stadspoort een haven, waar schepen geladen en gelost werden. In de late Middeleeuwen was de Vleutenschevaart de belangrijkste verbindingsroute tussen Utrecht en West-Nederland. Aan het einde van de 17e eeuw werd de vaart minder belangrijk door de aanleg van de Leidsche Rijn. In de jaren dertig is de vaart op de Vleutenseweg gedempt. In Vleuten zijn nog grote delen van de watergang aanwezig.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht