woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaNachtwerk bij vaststelling Voorjaarsnota
Gepubliceerd: 2009-07-10
door: Stadsredactie WdH

Veel laptopverkeer in de Utrechtse raad. Fotograaf Rob Huibers mocht dinsdag de raadsvloer niet op voor een plaatje. Er werd recent wel erg veel gefotografeerd in de raadszaal.

Veel laptopverkeer in de Utrechtse raad. Fotograaf Rob Huibers mocht dinsdag de raadsvloer niet op voor een plaatje. Er werd recent wel erg veel gefotografeerd in de raadszaal.

De behandeling van de Voorjaarsnota 2009 in de Utrechtse gemeenteraad draait uit op nachtwerk. De vergadering begon donderdagmorgen om 10 uur en pas tegen middernacht kan de raad beginnen aan haar tweede termijn.

In de loop van de dag hebben alle gemeenteraadsfracties hun visie gegeven op de financiële situatie in Utrecht. Die is, anders dan de voorgaande jaren, niet erg rooskleurig. De gemeente moet vele miljoenen jaarlijks bezuinigen en zoekt tientallen miljoenen om de effecten van de economische crisis te bezweren en om nieuw beleid in te zetten nu sinds april de VVD aan boord is gekomen nadat GroenLinks het college verliet.

De Voorjaarsnota is een aantal maanden vertraagd door de politieke crisis in de Domstad en door de economische crisis. Ondanks de extra tijd wordt er niet veel besloten met deze Voorjaarsnota. De nota geeft alleen een richting aan voor de begroting van 2010 die in het najaar zal worden vastgesteld. Normaal is die richting wel redelijk helder bij de Voorjaarsnota, nu moet het college nog veel informatie naleveren. Er moet nog veel geld ‘gevonden’ worden om straks tot een sluitende begroting te komen.

Wel is al 32 miljoen bij elkaar geschraapt uit allerlei dienstreserves. Die worden tijdelijk afgeroomd om in te kunnen zetten in een drietal stimuleringsfondsen op het gebied van woningbouw (20 miljoen) economie (10 miljoen) en arbeidsmarkt (10 miljoen). De gemeente wil de reserves binnen vier jaar weer aanvullen maar hoe, dat krijgt de raad in het najaar te horen.

In de tweede termijn van de raad wordt duidelijk welke moties en amendementen die de fracties vandaag hebben ingediend allemaal boven tafel blijven of nog worden ingediend. Daar kunnen de wethouders dan nog hun mening over geven en diep in de nacht zullen de stemmingen daarover plaatsvinden. Het resultaat van die stemmingen volgt vrijdag op Allesoverutrecht.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht