donderdag 20 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaPoel Natuurmonumenten nu al succes
Gepubliceerd: 2009-07-23
door: Stadsredactie JvS

Een van de paddenpoelen aan de Eikslaan. Foto: Jan Hofman,

Een van de paddenpoelen aan de Eikslaan. Foto: Jan Hofman,

Al in het eerste seizoen van het bestaan van een van de nieuw gegraven poelen op het terrein van Natuurmonumenten aan de Eikslaan in Haarzuilens wemelt het daar van de jonge rugstreeppadden.

Het terrein waarop tot vorig jaar grote agrarische schuren en bedrijfsgebouwen stonden is begin dit jaar ingericht en ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. De poelen, die dit voorjaar veelvuldig werden bezocht door zwaluwen die hier hun nestmateriaal verzamelden, leken in eerste instantie nog niet echt aan te slaan.

In de kleinste poel ontdekten medewerkers van Natuurmonumenten enkele weken geleden echter volop larven van kikkers of padden. Deze week haalden ze er een specialist bij die concludeerde dat het hier voornamelijk om de jongen van de rugstreeppad gaat. De jonge padden kruipen nu massaal uit de poel het omliggende veld op.

Vorig jaar september, bij aanvang van de sloop van de bedrijfsgebouwen, hebben medewerkers van Natuurmonumenten en vrijwilligers het terrein doorzocht en de daar aangetroffen amfibieën, zoals gewone padden, groene kikkers, rugstreeppadden en salamanders elders op het landgoed uitgezet. Nu blijkt dus dat de rugstreeppad in het eerste seizoen al is teruggekeerd naar het terrein dat mede speciaal voor dit doel is ingericht.

Stuur dit bericht door!

Een piepjong rugstreeppadje. Foto: Tim Ktreez.

Een piepjong rugstreeppadje. Foto: Tim Ktreez.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht