woensdag 22 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaRestauratie Springertuin kan beginnen
Gepubliceerd: 2009-07-20
door: Stadsredactie JvS

De gemeente gaat binnenkort beginnen met de restauratie van het park rond het voormalige gemeentehuis van Zuilen. Als de restauratie klaar is gaat de Stichting Zuilen en Vecht de zogenoemde Springertuin beheren.

In 2003 ontdekte de stichting een oude tekening met het originele ontwerp van het park, gemaakt door tuinarchitect Leonard Antony Springer uit 1911. De stichting startte hierop een initiatief om de tuin te restaureren. Het college van burgemeester en wethouders was enthousiast maar op dat ogenblik was er geen geld beschikbaar. Voor dit jaar is er wel geld gevonden en kan het werk beginnen.

Het opknappen is één ding. Maar het onderhoud kan niet uit het gemeentelijk budget. Daar moest een andere oplossing voor gevonden worden. De vrijwilligers van de Stichting Zuilen en Vecht zijn bereid gevonden de tuin te beheren. Om ervoor te zorgen dat de stichting zelf aanvullende subsidies voor het onderhoud kan aanvragen, wordt er door de gemeente en de stichting een erfpachtovereenkomst opgesteld. De intentieovereenkomst hiervoor is vorig jaar getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in het park. Ook Woningbouwcorporatie Mitros tekende deze overeenkomst.

De historische tuin is groter dan het huidige park. De gemeente bekijkt nu hoe het historische ontwerp in de huidige openbare ruimte past. De oude moestuin bijvoorbeeld, bevindt zich voor het grootste gedeelte in de tuin van het voormalige koetshuis. Met eigenaar Mitros wordt gekeken naar inpassing in de Springertuin. Aan het einde van dit jaar krijgt een aannemer opdracht om de paden en andere grotere onderdelen van het park te herstellen. Maar ook nu al zijn soms vrijwilligers van de stichting actief met voorbereidend werk en onderhoudswerkzaamheden.

In september organiseert de gemeente een inloopavond waar de buurt kan reageren op de plannen.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht