woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaUtrecht onderzoekt lekken van ‘openbare’ informatie
Gepubliceerd: 2009-07-08
door: Stadsredactie WdHHet presidium van de Utrechtse gemeenteraad heeft maandag besloten dat er een onderzoek komt naar het lekken van geheime stukken rond de kredietaanvraag voor de bouw van het Muziekpaleis. Dat bevestigt presidium-voorzitter Klaas Gravesteijn desgevraagd.

Het algemeen bestuur van het presidium - waarin alle fractievoorzitters zitting hebben - heeft burgemeester Wolfsen opdracht gegeven uit te zoeken of de in de pers verschenen informatie over de onderhandelingen met bouwer Heijmans, ook op een andere manier achterhaald had kunnen zijn dan via geheime stukken. Gravesetijn: “Als dat onderzoek is gedaan moet weer gekeken worden of er al dan niet aangifte bij het Openbaar Ministerie wordt gedaan. Daarna moet het OM nog besluiten of de aangifte voldoende is om vervolging in te stellen.”

Als de burgemeester concludeert dat er informatie gelekt is, komt de Rijksrecherche in beeld om het onderzoek verder uit te voeren. Lekken van geheime informatie is een strafbaar feit waarop gevangenisstraf staat.

De informatie die ‘gelekt’ zou zijn is door de gemeente zelf openbaar gemaakt. Dat verklaarde wethouder Janssen tijdens een raadsinformatieavond. Het stuk speelde amper een rol bij de besluitvorming dinsdag in de gemeenteraad. Daar besloot een kleine meerderheid van de raad dat het college de bouw van het Muziekpaleis mag gunnen aan bouwer Heijmans. Het inmiddels openbare stuk is dermate onschuldig qua inhoud dat de vraag gerechtvaardigd is of het wel geheim verklaard had mogen worden. Ook daaraan zijn scherpe regels verbonden.

Interessante bijkomstigheid is dat de gemeenteraad juist vond dat verantwoordelijk wethouder Harm Janssen (CDA) de raad niet tijdig had geïnformeerd over de 34 miljoen die hij extra nodig had voor de bouw van de muziektempel op het Vredenburg. Fractievoorzitter Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht vond dat de wethouder de gemeentewet aan zijn laars had gelapt. In plaats van het niet tijdig leveren van informatie door het college komt er nu een onderzoek naar het lekken van ‘late’ informatie door raadsleden of ambtenaren.

Een analyse over de kosten voor het Muziekpaleis met daarin een link naar de inmiddels openbare ‘geheime’ informatie staat hier.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht