woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaDe asfaltlobby
Column
Gepubliceerd: 2008-12-16
door: Kees van Oosten
Nauwelijks is het verzoek van de Nederlandse regering aan de EU om ‘derogatie’ van de luchtkwaliteitsnormen de deur uit, of van alle kanten worden ambitieuze plannen bekendgemaakt om flink wat extra wegen aan te leggen. Een extra weg dwars door of onder Amelisweerd, een snelweg dwars door Leidsche Rijn, het tot snelweg opwaarderen van de Noordelijke Randweg Utrecht.

De plannen om het wegennet nu eens flink te gaan uitbreiden, is het zoveelste bewijs dat onze overheid helemaal niet van plan is om het autoverkeer terug te dringen ten gunste van het openbaar vervoer en om de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide en CO2 te bestrijden. De groei van het autoverkeer wordt tot uitgangspunt genomen en de overheid maalt niet om gezondheid en milieu.

De prijs die wij betalen voor het al maar toenemende autoverkeer is enorm. Je kunt nergens meer wonen zonder last te hebben van verkeerslawaai. Er is geen stad waar je het niet aan je longen krijgt. Autoverkeer leidt door de noodzaak van brede wegen en veel parkeergelegenheid tot een enorme toename van het ruimtegebruik per hoofd van de bevolking, waardoor wonen steeds duurder wordt en het groen verdwijnt.

De vraag is waarom de overheid het roer niet drastisch omgooit. Als het geld dat in overbodig onderhoud en de aanleg van wegen wordt gestoken, geïnvesteerd zou worden in openbaar vervoer, zou het snel afgelopen zijn met luchtverontreiniging en verkeerslawaai, zouden kinderen weer gewoon op straat kunnen spelen en zouden we het groene hart niet vol hoeven te bouwen.

De vraag waarom de overheid doorgaat het autoverkeer aan te moedigen met de aanleg van nieuwe wegen, is eenvoudig te beantwoorden. Bedrijven die op een of andere manier verdienen aan de aanleg en het onderhoud van wegen zijn uitstekend georganiseerd en vertegenwoordigd in netwerken waarin ook bestuurders en ambtenaren zitten. En dat leidt tot ‘collusie’, zoals dat sinds de parlementaire enquête naar de bouwfraude heet. In die netwerken ontbreken reizigersorganisaties, gewone burgers en milieuorganisaties.

De belangen van grote ambtelijke diensten als Stadsontwikkeling en het Ingenieursbureau Utrecht vallen bovendien samen met de belangen van grote wegenbouwers. Nieuwe kruispunten, viaducten, wegverbredingen en groot onderhoud aan wegen betekenen immers werk op de plank. De ingenieurs van Stadsontwikkeling en het IBU zijn om die reden de natuurlijke bondgenoten van de asfaltondernemers.

In Utrecht worden tientallen miljoenen euro's over de balk gegooid door volstrekt overbodig onderhoud aan het wegdek. Het wegdek van de Graadt van Roggenweg, het Westplein, de Beneluxlaan en de Noordelijke Randweg wordt volledig vernieuwd, terwijl er zo goed als niets aan mankeert. Dat kost niet alleen verschrikkelijk veel geld, maar zorgt ook voor heel veel oponthoud en ongerief. Als je vraagt waarom dat moet, krijg je te horen dat dat nodig is om aan de CROW-normen te voldoen. En de CROW is een gezelschap van wegenbouwers, adviesbureaus en ambtenaren stadsontwikkeling. Dus dan weet je het wel.

Ligt hier geen taak voor de politiek? Ja, maar die laat het er behoorlijk bij zitten. Als politieke partijen nu eens de kant kozen van reizigersorganisaties, milieuorganisaties en burgers die last hebben van verkeerslawaai en luchtverontreiniging. En als die politieke partijen zich nu eens wat flinker opstelden en zich niet door de eerste de beste minister of wethouder met een kluitje in het riet lieten sturen. Dat zou beslist schelen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht