zaterdag 18 januari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGemeente komt beloftes Vleuterweide slecht na
Lezersbijdrage
Gepubliceerd: 2008-12-09
door: Lezers


Door Yvonne van Anraad, bewoonster van Vleuterweide

Kopers van de woningen in de wijk Vleuterweide hebben bewust gekozen om een huis in Vleuterweide te kopen. Deze wijk werd onder meer in advertenties en bill-boards aangeprezen als groen, dorps, veilig en kindvriendelijk wonen. Tevens was de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed geregeld.
Uiteraard waren de nieuwe bewoners van deze wijk zich bewust dat het even zou duren voordat alles rond zou zijn vanwege de grote van het bouwproject.

Inmiddels wonen de eerste bewoners hier nu ongeveer 5 jaar. In deze 5 jaar is er voor de bewoners nog weinig gedaan wat betreft het wooncomfort. Zo is er nog steeds geen winkelcentrum waar je de dagelijkse boodschappen gedaan kunnen worden. Nu, na 4 jaar is er eindelijk een noodwinkel van AH en de HEMA geopend aan de Landschapsbaan. Dit na diverse toezeggingen dat deze winkels er al in 2008 zouden komen. Dit is ook weer 2 jaar verschoven en is hopelijk in 2010 klaar.
Zo zijn er nog veel meer toezeggingen gedaan door de gemeente. Neem bijvoorbeeld de aanleg van de diverse speeltuinen in de wijken van Vleuterweide. Met regelmaat kregen de bewoners te horen dat er een speeltuin opgeleverd zou worden in een bepaalde week en iedere keer werd het zonder opgaaf van redenen uitgesteld. Zelfs nu december 2008, zijn de toegezegde speeltuinen nog steeds niet gereed.

Als tweede voorbeeld het groen. Het onderhoud van het groen is uitermate slecht. Gras wordt kapot gemaaid, de putten die in de wadi’s geplaatst zijn, liggen te hoog zodat het water lang in de wadi blijft staan. Volgens de tekeningen van de bouw zouden er veel bomen komen. Dit zijn er ook minder in bepaalde delen van de wijk.

Op de Rivierkom zouden er lichtmasten bijgeplaatst worden voor de veiligheid. Men zou hier in week 42 mee beginnen. Tot op heden is hier nog niet mee gestart. Zo zijn er meerdere zaken zoals extra zebrapaden toegezegd, die niet worden nagekomen.

De veiligheid in de wijk laat ook te wensen over. Rondom de Weide Wereld waar zich 2 lagere scholen gevestigd hebben, ontstaan vaak gevaarlijke situaties. Dit komt doordat de scholen al gevestigd waren, voordat het pand klaar was. In de school bestond het gevaar dat kinderen van plateaus af konden vallen omdat er geen hekje geplaatst was. Buiten de school was er ook geen hekwerk geplaatst, deze is nu eindelijk sinds kort geplaatst. Hierbij moet wel vermeld worden dat het simpele hekwerk welke geplaatst langs de helling, op enkele plaatsen nu alweer kapot is. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Uiteraard gaat dit niet zomaar kapot, maar je moet er toch vanuit kunnen gaan dat er degelijk materiaal wordt gebruikt bij een omgeving waar zoveel kleine kinderen zijn. Een ieder weet dat kinderen graag klimmen dus ook op een hekje welke voor de veiligheid is aangebracht. Ook met de temperatuur is veel aan de hand in het pand. Bij enigszins warm weer is het dusdanig warm (heet), dat de kinderen zich niet kunnen concentreren en zich lamlendig voelen. De luchtkwaliteit in de Weide Wereld is voor de zomervakantie gemeten door de GGD en de uitslag hiervan is nog steeds niet bekend gemaakt. Door een bewoner, tevens ouder van een van de kinderen, is een meetapparaat aangeschaft en op school geplaatst. Hiermee worden nu metingen verricht die ver boven de GGD normen zitten. Wanneer doet de gemeente hier iets mee!!!

Nog even doorgaand op de veiligheid in Vleuterweide. Op de Landschapsbaan bevind zich een oversteek waarbij uiteraard de voetgangers voorrang hebben. Direct daarnaast is er een oversteek voor fietsers die GEEN voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Fietsers denken vaak dat zij daar ook voorrang hebben.

Dan het ultieme: EEN WEG DOOR VLEUTERWEIDE.
Er is nooit sprake geweest dat er een (snel)weg door Vleuterweide aangelegd zou worden tijdens de verkoop van de huizen. Sinds een jaar ongeveer is hier sprake van. Het is van de zotte dat dit zomaar kan gebeuren in een woonwijk. Het plan is om deze weg pal tussen de woningen, centrum en middelbare school aan te leggen. Dit levert een groot gevaar op voor de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Dit houd in dat je de kinderen absoluut niet alleen naar de andere kant van het in tweeën gedeelde rustige, groene en veilige dorp kan laten gaan om eventueel met een vriendje of vriendinnetje te laten spelen. Tevens ontstaat hierdoor veel geluidshinder, stank en wordt het milieu ernstig aangetast.
Ook een belangrijk aspect is de waardedaling van de woningen die in een keer aan een drukke doorgaande (snel)weg liggen. Deze bewoners zouden hier geen woning gekocht hebben als men van te voren had geweten dat hier een weg zou komen.

Een laatste voorbeeld is de bouw aan de Veldruskade. Het bouwverkeer wordt over de aangelegde bouwweg langs de Profeseurperenlaan geleid. De bewoners in de omgeving zijn hierover niet ingelicht. Als je dit kenbaar maakt dan krijg je te horen dat dit wel zo is. Er is nooit sprake geweest dat de bouwweg voor het project Westgaard ook voor de bouw aan de Veldruskade gebruikt zou worden. Bewoners hebben de gemeente hierover 2 december aangesproken. Als antwoord kreeg men dat men wel ingelicht was en dat men over 2/3 dagen een brief hierover kon verwachten. Maw de gemeente was wederom nalatig cq te laat, net als met het project Westgaard.
Aan de Profeseurperenlaan zou in maart 2008 een speelplaats komen. Dit werd vanwege Westgaard uitgesteld. Niet leuk maar het ging om de veiligheid van de kinderen ivm het bouwverkeer. Nu de bouw niet doorgaat kan de speelplaats er gewoon komen. Helaas, de gemeente gooit weer roet in het speeltuingebeuren.

Zo kan er nog veel meer genoemd worden over zaken die spelen en waar geen oplossing blijkbaar voor komt die ten gunste is van de bewoners.
Als je bij de gemeente in Vleuten navraag doet, krijg je steeds een ander antwoord.
Als er toezeggingen gedaan zijn, word er achteraf beweerd dat deze niet gedaan zijn. Iedere bewonersvereniging in Vleuterweide, ook het bewonersplatform Vleuterweide loopt hierbij steeds tegen de gemeentelijke muur aan. Dit is betreurenswaardig gezien het feit dat het anders zo prettig wonen zou zijn hier.

Was het niet beter geweest om de gehele wijk iets ruimer op te zetten, zodat Vleuterweide een meer dorpse aanblik zou houden, zoals men het verkocht heeft aan de bewoners.


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht