donderdag 20 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaToch een snelweg door Vleuten?
Lezersbijdrage
Gepubliceerd: 2008-12-14
door: Lezers


Wat hebben we aan de gemeente, vraagt lezer en bewoner Leo Schunck uit Vleuten zich af.

In 2007 zijn de eerste plannen de wereld in gekomen om een snelweg door Vleuten/Vleuterweide te ontwikkelen. Deze plannen zijn nu in een startnotitie geconcretiseerd.

In ‘Ons Leidsche Rijn’ van 12 december staat een advertentie over een startnotitie Ring Utrecht van V&W. In de advertentie wordt aangegeven dat men wil starten met een inspraakprocedure om vier varianten uit te werken die als doel hebben de verkeersdrukte rondom Utrecht aan te pakken.

In de notitie staan op pagina 40 t/m 46 vier varianten beschreven. Variant 1 (Variant Volle Ring) behelst de mogelijkheid om een autoweg/regionale sluiting door Vleuten/Leidsche Rijn te trekken tussen A2 en A12. In Variant 2 (Variant Halve ring) wordt deze optie niet meegenomen. Echter, er staat vervolgens wel dat ‘enkele maatregelen genomen kunnen worden om de doorstroming te bevorderen’ tussen A2 en A12. M.a.w. er wordt dus wel iets gedaan. In alternatief ‘Spreiden´ wordt ook een regionale weg door Vleuten/Leidsche Rijn opgenomen in de planvorming als koppeling A2 en A12. Opvallend in alle varianten is de beperkte creativiteit.

In een artikel ´Gemeente wijst vierbaansweg van de hand’ d.d. 19 februari 2008 stelt de gemeente Utrecht dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Blijkbaar heeft de gemeente Utrecht dit proces niet onder controle aangezien nu, 10 maanden na deze uitspraak blijkt dat in de Planstudie in drie van de vier scenario’s een route door Vleuten/Vleuterweide als optie wordt genoemd. De vraag ontstaat dan wat er door politiek en ambtenarij wordt gedaan om de belangen van de inwoners in Vleuten/Vleuterweide te beschermen? Welke acties dan nog kunnen genomen worden door bewoners en door de gemeente om deze plannen te verhinderen? Als gemeente alleen een brief schrijven dat de weg er niet kan komen is wel erg beperkt. Wat doet de burgemeester? Na de ‘verkiezingsstrijd’ is dit echt een kans voor hem om aan te tonen dat hij staat voor zijn inwoners. Van hem is nog niets vernomen.

In de advertentie staat dat er maandag 12 januari in het Informatiecentrum Leidsche Rijn een informatiemarkt is. In deze fase is het nog mogelijk om inspraak te geven. De inspraak kan leiden tot aanpassing van de plannen. Kan betekent ‘hoeft niet’. Het uiteindelijke doel is dat op basis van de vier gepresenteerde scenario’s vervolgens een meest optimaal scenario wordt uitgewerkt. Het feit dat er een route dwars door Vleuten in drie van de vier scenario’s staat opgenomen baart mij als inwoner van Vleuten/Vleuterweide grote zorgen. Ik verwacht dan ook concrete tegenacties van de ambtenaren en burgemeester dan een ‘brief’ om de belangen van Vleuten/Vleuterweide te beschermen en dit bespottelijke plan naar de prullenbak te verwijzen.

Verder wijs ik iedereen naar de website www.vananaarbelachelijk.nl. Dit is een petitiesite waarin handtekeningen worden verzameld om de snelweg door Vleuten/Vleuterweide tegen te houden. Een andere site is www.natuurlijkvleuterweide.nl. Op deze site worden de ontwikkelingen bijgehouden.


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht