zaterdag 18 januari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Niveau hedendaagse journalist bedroevend laag
Lezersbijdrage Martijn van Bakel
Gepubliceerd: 2009-04-19
door: Lezers
Deze bijdrage is en reactie op de analyse Ego burgemeester Wolfsen versus persvrijheid van Louis Engelman. Hoe dom kun je zijn, vroeg Engelman zich af.


Inderdaad. Hoe dom kun JIJ zijn. Oud journalist en oud docent. Dit verklaart waarom het niveau van de hedendaagse journalist zo bedroevend laag is. Hoe dom kun JIJ inderdaad zijn.

Uit het bovenstaande blijkt overduidelijk dat het de journalist niet gaat om de waarheid maar slechts om het opzoeken van twee tegengestelde meningen waarin de journalist slinks manipuleert ten gunste van sensatie. Hoe diep kun je zinken? Is dit werkelijk hetgeen dat je wilt overdragen aan de volgende generatie? Ziekelijk! Wat is er gebeurt met "waarheidsvinding"en "integriteit"?

Daarnaast weet iedere afgehaakte lezer van dit lokale sufferdje dat ook hij zich aangetast zou voelen in zijn eer bij dit soort vuilspuiterij. Onder het mom van "persvrijheid" is smaad en laster orde van de dag. Onder het mom van "democratische verworvenheden" dienen we dit dan ook nog maar eens te accepteren? Slim verborgen als "de mening van een ander" of door "uitspraken gedaan door derden" legt "de journalist" de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. "U heeft toch het recht u te verdedigen en te reageren?" En de journalist? De journalist is lachende derde. Als een volleerd intrigant zet hij beide partijen steeds verder tegen elkaar op. Het interesseert hem niet in het minst waar het om gaat. Het "in diskrediet laten brengen" en het "laten beschadigen van andermans reputatie" is zijn enige doel. Met stip op één is inderdaad, in mijn ogen, "Journalist" het laagste beroep op deze aardbol.

Ik zou de gemeente willen adviseren de stad uit te rusten met publieke terminals waarop in het vervolg de gemeenteberichten worden gepubliceerd. Zet de gemeenteberichten in de daklozenkrant en laat hun deze verspreiden in de stad. Is er in ieder geval nog een goed initiatief gesteund met de advertentiekosten. Elke vermenging met "Ons lokale sufferdje" moet een zichzelf respecterende organisatie vermijden!

Martijn van Bakel


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht