zondag 21 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Zwemmen of niet
Column
Gepubliceerd: 2015-10-30
door: Dik Binnendijk
Dit jaar is het 45 jaar geleden dat de Raad van Europa 1970 uitriep tot het Europees Natuurbeschermingsjaar: N70. Ook in ons land waren toen allerlei activiteiten op milieugebied. Biologen waren al wat langer bezig. Al in 1968 werd er tijdens een college verteld over de milieugevolgen van een vestiging van een zwavelkoolstoffabriek van het Franse chemieconcern Progil langs de Noordzeekanaal. We konden een handtekening zetten tegen deze vestiging. Dat heb ik ook gedaan, maar daar bleef het wat mij betreft bij. Andere biologiestudenten waren binnen hun studie veel actiever bezig met het natuurbehoud. Via een toeval ben ik uiteindelijk ook in het milieu gedoken.

Vriend en studiegenoot Arie zou ‘s avond bij mij komen eten; daarna zouden we gaan zwemmen in Ozebi of Den Hommel. Arie was een bezig baasje en het was moeilijk om een afspraak met hem te maken. Ik baalde daarom als een stekker, toen Arie me zei dat hij die avond ook graag naar de Kargadoor wilde; daar was een lezing over het milieu. “Nou, dan ik ga wel met je mee, maar na de pauze gaan we zwemmen!” Het was een lezing gegeven door de gepensioneerde oud-leraar M. Salverda. Hij liet ook veel diaplaatjes zien met schuim op het water, dode vissen, rokende pijpen en zwarte luchten. Met zijn verhaal trok hij ons land door om mensen wakker te schudden voor de gevaren van de lucht-, water- en bodemverontreiniging. Deze lezing was een opwarmertje voor de pas opgerichte milieugroep Aktie Strohalm. Maar dat was na de pauze.

Arie en ik bleven. Na een rondje informatieve vragen vertelde Willem Hoogendijk over Strohalm en dat je erin actief kon worden. Hij was werkzaam op de Kargadoor en één van de stichters van Aktie Strohalm. We zetten onze naam op een lijst. En zo werd ik dertien jaar lang actief in Aktie Strohalm en later ook in de Landbouwgroep. Actievoeren kostte veel tijd, maar na ruim twaalf jaar heb ik mijn studie biologie afgemaakt. Dat kon toen nog. Op vier jaar lesgeven in Biologie en samenleving op de universiteit na, heb ik weinig meer gedaan met mijn studie. Via vervangende dienstplicht ben ik in de schrijvende journalistiek terechtgekomen en later ook in de radiojournalistiek. Had ik die avond in 1970 mijn poot stijf gehouden en waren we wel gaan zwemmen, dan was ik wellicht nu een keurige, brave chemisch bioloog in ruste geworden.

Dik Binnendijk


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht