woensdag 17 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Geertekerk
Column
Gepubliceerd: 2016-07-10
door: Dik Binnendijk
Belofte maakt schuld. Ik had mijn ouders beloofd om als ik ging studeren, naar de Remonstrantse Broedergemeenschap te gaan: de ouderwetse naam voor de Remonstrantse Kerk. Daarmee kocht ik de verplichting af om verder nog de godsdienstlessen te volgen van de gereformeerde dominee op de (openbare) HBS in Woerden. De remonstranten behoren met lutheranen en doopsgezinden tot een licht en vooral ruimdenkend geloof.

Toen ik in 1967 biologie in Utrecht ging studeren, meldde ik me meteen aan bij de Geertekerk op de Pelmolenweg langs de Catharijnesingel. Daar kwamen de remonstranten bijeen. Volgens mij ben ik naar geen enkele normale dienst geweest, want de eerste twee jaar van mijn studie woonde ik nog in Kamerik. Wel volgde ik trouw in dat eerste studiejaar de maandelijkse bijeenkomsten voor studenten.

Elk bijeenkomst ging over een andere godsdienst. Zo ben ik toen in aanraking gekomen met de beginselen van de Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, de Joodse levensbeschouwing, de Rooms-Katholieke Kerk en wellicht ook de Oosters-Orthodoxe Kerk. Over de remonstranten werd niets verteld. In mijn tweede studiejaar ben ik niet meer naar die bijeenkomsten in de Geertekerk gegaan. Wel bleef ik passief lid van de kerk.

Toen ik half ‘69 in Utrecht kwam wonen, werd ik al vrij snel actief in de milieubeweging. Zo werd ik maatschappelijk bewust. Begin jaren zeventig organiseerden de gezamenlijke protestantse kerken de inzamelingsactie ‘Kom over de brug!’ voor de derde wereld. Als student heb ik toen een flink geldbedrag gegeven. De belofte was dat al het ingezamelde geld goed terecht zou komen.

Na een tijdje hoorde ik waaraan het ingezamelde geld was uitgegeven. Natuurlijk was veel geld naar goede derde wereld projecten gegaan. Maar er waren ook vijftig bijbels naar land X, honderd bijbels naar land Y enzovoort gestuurd. Ik sprong bijna uit mijn vel: daar was mijn geld niet bedoeld! Op hoge poten heb ik toen een brief naar de remonstrantse gemeente gestuurd, dat ik onmiddellijk mijn lidmaatschap opzei met als reden de actie ‘Kom over de brug’.

Een paar maanden later werd er aan huis gebeld. Ik woonde in het bovenhuis in de Bellamystraat en trok zoals gebruikelijk boven met het touw de deur open. Een man stelde zich voor. Hij was dominee van de Geertekerk en wilde met mij praten over het opzeggen van mijn lidmaatschap. Ik schrok me rot: “Laat hem niet binnen,” flitste het door mijn hoofd, “mijn argumenten om op te zeggen worden dan finaal onderuit gehaald.”

Ik ben boven aan de trap gaan zitten en liet de dominee in het halletje beneden staan. Ik verzon een kutsmoes om hem verder niet binnen te laten. En zo hebben we een kort gesprek gevoerd en de dominee vertrok weer na pakweg vijf minuten. Toch ben ik voor de gemeente Utrecht nog jarenlang remonstrant gebleven, want ik wist niet dat je je ook moest uitschrijven op het stadhuis. Toen dat gebeurd was, was ik pas echt remonstrant af. (Wordt vervolgd)


Dik Binnendijk


Pelmolenweg met de Geertekerk

Pelmolenweg met de Geertekerk
Foto: Dik Binnendijk


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht