dinsdag 25 februari 2020
Versie 3.00.0
  Bovenop Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina
  Gebruik de tabbladen hieronder om de rubriek Varia te sorteren!

Sorteer op laatste publicatie Sorteer op activiteit datum


Serie (2): 'Bijbel Literair'
Woensdag 28 januari 2009


Origineel ingezonden persbericht


Een serie van vier woensdagavonden - 'Bijbel Literair' geheten - met de Utrechtse schrijver, vertaler en theoloog PIET OUSSOREN over zijn NAARDENSE BIJBEL.
De Kargadoor kondigt dit met veel plezier aan.

Piet Oussorens eigen vertaling van in feite de oudste en nog steeds gebruikte bibliotheek van de mondiale beschavingsgeschiedenis is zo bijzonder omdat, bij het 'omzetten' van oud-hebreeuwse en oud-griekse teksten in het nederlands, de auteur zich uitsluitend liet leiden door de oude bronteksten zelf.
Dus zonder 'tussenkomst' van kerkelijke leerstellingen en leerstelligheden uit vele afgelopen eeuwen.

In besprekingen van Oussoren's Naardense bijbel - opvallend vaak op literatuurpagina's van kranten toentertijd - werd zijn prestatie o.a. gekwalificeerd met 'uniek in de Nederlandse literatuurgeschiedenis' en 'spectaculair qua zeggingskracht'.
Dit laatste ook in letterlijke betekenis:
Oussoren's 'hertaling' is vooral op het beluisteren gericht - zoals vele oorspronkelijke teksten dat waren - 'vertelteksten' dus.
Wat het leesplezier natuurlijk geenszins uitsluit.

De Naardense bijbel heeft tot nu toe - aanvankelijk tot (plezierige) verbazing van zowel auteur als uitgever - ongekend grote aftrek gevonden.


NIEUW BOEK
Recent verscheen een nieuwe boekpublicatie van Piet Oussoren's hand, getiteld 'Buiten de vesting'.
De publicatie bevat vertalingen - volgens de oude bronteksten-formule van de Naardense bijbel - van oud-hebreeuwse en oud-griekse teksten die, om wat voor redenen dan ook, niet in de canon van de 'officiële' bijbel zijn opgenomen.
Het boek is in zekere een logisch vervolg van de Naardense bijbel.

De bijbel (van het Griekse woord biblia: boeken) is de verzamelnaam van, qua origine, losse geschriften en boekrollen afkomstig uit het Midden-Oosten, die zeer verschillend van aard en omvang zijn.
Voor de drie grote eengodsgodsdiensten, jodendom, christendom en islam, was en is het - wat betreft het geheel of delen ervan - van extreem grote betekenis.


MENSBEELD
Of Nederlanders/Europeanen gelovigen zijn of niet (meer): het mensbeeld zoals dit zich in de loop van de eeuwen ook in dit deel van het Euro-Aziatische continent heeft ontwikkeld, stoelt en stut op de bijbel. Geen geringe aangelegenheid dus.

Tijdens de avonden van de serie Bijbel Literair wordt Piet Oussoren uitgedaagd, in de vorm van interviews, om dieper op het ontstaan van zijn Naardense bijbel en op significante teksten ervan in te gaan.

De boektitel verwijst overigens naar de vele middeleeuwse gewelfbeschilderingen van de Grote of Sint Vituskerk in Naarden, die in het boek zijn afgebeeld. Ook zullen tekstdelen uit de Naardense bijbel tot klinken worden gebracht.


PRAKTISCHE GEGEVENS
'Bijbel Literair' - een serie van vier woensdagavonden met schrijver, vertaler en theoloog Piet Oussoren over de Naardense bijbel.
(Zie: www.kargadoor.nl svp aanklikken op OOK NIEUW Avondserie 'Bijbel Literair')

Data: 17 december 2008, vervolgens op 28 januari, 18 februari en 18 maart 2009
Aanvang: 20.15 uur
Plaats: Oudegracht 36, Utrecht (op tien minuten loopafstand van Utrecht CS)


Toegang:: € 10 per persoon per keer. Passe-partout voor alle vier avonden: € 35.
Betalen kunt u aan de kassa op de avond zelf.
Passe-partouts zijn (natuurlijk) alleen op de eerste avond verkrijgbaar.
TIP: bij voorkeur reserveren via bijbel.literair@gmail.com: dé garantie op een zitplaats.


Voor meer informatie, bij de organisator van de serie:
Rob van der Hilst, tel. 06-25 24 29 29 of via robvanderhilst@casema.nl


Varia

Gildewandeling: Een rondje Hollywood

Bron: AOU© AOU
Varia

Gildefietstocht: Langs Utrechtse forten

Bron: AOU© AOU
Varia

Gildewandeling: Gheruchtige meesterschilders

Bron: AOU© AOU

© 2007-2012 AllesoverUtrecht